article image
Prifysgol Bangor yn gweithio ochr-yn-ochr â Mudiad Meithrin
Bydd Prifysgol Bangor yn cydweithio’n agosach gyda Mudiad Meithrin o hyn ymlaen, er mwyn cefnogi rhagor o ddarpariaethau Cymraeg a chynyddu sgiliau ymarferol ym maes gofal ac addysg ein plant ifanc.
article image
Lansio cynllun mentora i gyfathrebwyr Cymru
Mae cynllun mentora wedi ei lansio heddiw gan SYLW – Cymuned Cyfathrebwyr Cymru. Nod y cynllun yw rhoi cyfle i bobl sy’n gweithio yn y maes Cyfathrebu yng Nghymru i ddatblygu a dysgu wrth rai o arbenigwyr y maes. 
article image
Cyhoeddi Enillwyr Gwobrau Mudiad Meithrin
Mae codi proffil gweithlu’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru yn allweddol i ddenu a recriwtio mwy o weithwyr i’r sector gofal plant – yn enwedig drwy gyfrwng y Gymraeg – a dangos i gynulleidfa ehangach beth yw’r buddion o weithio mewn maes sydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant bach Cymru.
article image
Gŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru Gyntaf i’w chynnal yng Nghanolfan S4C Yr Egin
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chanolfan S4C Yr Egin yn edrych ymlaen at groesawu'r Ŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru gyntaf i gampws Caerfyrddin ym mis Hydref.  
article image
Llŷr Roberts yw Prif Weithredwr newydd Menter a Busnes
Mae Llŷr Roberts wedi’i gyhoeddi fel Prif Weithredwr newydd Menter a Busnes a bydd yn dechrau yn ei swydd yn ddiweddarach eleni.
article image
Lowri Joyner yn ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith yn Ysgol Bro Teifi
Mae Lowri Joyner o Landysul wedi ennill gwobr arbennig Prentisiaethau Mudiad Meithrin sy’n cynnig hyfforddiant cydnabyddedig wedi’i achredu i bobl sy’n gweithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar  megis Cylchoedd Meithrin a dosbarthiadau meithrin ledled Cymru. 
article image
Emily Ellis yn ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith yng Nghylch Meithrin Bodawen
Mae Emily Ellis sy’n ddisgybl yn Ysgol Glan Clwyd wedi ennill gwobr arbennig Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam sy’n cynnig hyfforddiant cydnabyddedig wedi’i achredu i bobl sydd am weithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar gan drefnu lleoliadau gwaith i ymgeiswyr mewn Cylchoedd Meithrin, dosbarthiadau meithrin a meithrinfeydd ledled Cymru.
article image
Donna Puw yn ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith yng Nghylch Meithrin Garn Bach Tryweryn
Mae Donna Puw o’r Parc ger Bala wedi ennill gwobr arbennig Prentisiaethau Mudiad Meithrin sy’n cynnig hyfforddiant cydnabyddedig wedi’i achredu i bobl sy’n gweithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar  megis Cylchoedd Meithrin a dosbarthiadau meithrin ledled Cymru. 
article image
Bethan Reynolds yn ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith ym Meithrinfa Dechrau Disglair
Mae Bethan Reynolds sy’n ddisgybl yn Ysgol Bro Myrddin wedi ennill gwobr arbennig Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam sy’n cynnig hyfforddiant cydnabyddedig wedi’i achredu i bobl sydd am weithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar gan drefnu lleoliadau gwaith i ymgeiswyr mewn Cylchoedd Meithrin, dosbarthiadau meithrin a meithrinfeydd ledled Cymru.
article image
Prosiect newydd ‘Talent Mewn Tafarn’
Mae Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin yn edrych ymlaen i gydweithio gyda partneriaid ledled gorllewin Cymru yn dilyn llwyddiant cais i gronfa ‘Cysylltu a Ffynnu’, Cyngor Celfyddydau Cymru.
 • Popeth6069
 • Newyddion
  5687
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Teledu
  6
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3