article image
S4C yn lansio tair bwrsariaeth newydd i gefnogi talent ddarlledu Cymraeg
Mae S4C wedi lansio tair bwrsariaeth newydd er mwyn cefnogi datblygiad talent ddarlledu Cymraeg i'r dyfodol a cheisio denu wynebau newydd i ymuno â'r sector gyfryngau yng Nghymru
article image
Lansio adran newydd Ceredigidol ar wefan Cyngor Ceredigon
Mae adran newydd Ceredigidol fel rhan o Gyngor Ceredigion wedi cael ei greu sy'n ymroddedig i wasanaethau digidol yn y Sir.
article image
Rhaglen cymorth sgiliau’n rhagori ar ei tharged hyfforddi
Mae rhaglen hyfforddi a ddyluniwyd i ddatblygu’r diwydiant prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod wedi cyrraedd carreg filltir bwysig, ar ôl cefnogi dros 5,500 o ddiwrnodau hyfforddi ers mis Ebrill 2019.
article image
Mwyafrif o fyfyrwyr amaeth Prifysgol Aberystwyth yn fenywod am y tro cyntaf
Mae rhan fwyaf y myfyrwyr sy’n astudio amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn fenywod am y tro cyntaf yn hanes y sefydliad.
article image
Cystadleuaeth golff i bobl ifanc yng Ngwynedd yn codi £4000 at achos da
Yn ddiweddar bu rhai o bobl ifanc Gwynedd yn cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Golff Elusennol yng Nghlwb Golff Porthmadog.
article image
Yr Urdd a'r Gymdeithas Bêl-droed yn cyhoeddi partneriaeth newydd
Mae’r Urdd a Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda’r nod o gynyddu’r nifer o blant a phobl ifanc sydd yn chwarae pêl-droed ac yn cefnogi’r tîm cenedlaethol ledled Cymru.

article image
Y Mentrau Iaith yn cynnig swyddi Cymraeg i bobl ifanc
Mae rhwydwaith y Mentrau Iaith yn cynnig 29 lleoliad gwaith dros Gymru i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed fel rhan o gynllun swyddi Kickstart.
article image
Cyfle olaf i ymgeisio i fod yn rhan o gynllun hyfforddiant newyddiadurol
Mae ITV Cymru, mewn partneriaeth gyda S4C, unwaith eto yn chwilio am ddau berson brwdfrydig sydd eisiau datblygu gyrfa ym myd newyddiaduraeth yn y Gymraeg.
article image
Cyfle olaf i gofrestru am ddim i gwrs cynhyrchu cyfryngau uwch
Mae cwrs gan Brifysgol Aberystwyth wedi bod yn mynd o nerth i nerth yn ystod y pandemig yn hyfforddi busnesau ar gynhyrchu cyfryngau uwch ond mae'r cyfle olaf i gofrestru er mwyn gallu mynychu'r hyfforddiant achrededig am ddim yn dod ym mis Mehefin.
article image
Galw am fyfyrwyr gyfer ysgoloriaeth newydd er cof am Hywel Teifi Edwards
Mae Academi Hywel Teifi Prifysgol Abertawe yn galw ar fyfyrwyr sydd am astudio ar gyfer gradd ymchwil ôl-radd trwy gyfrwng y Gymraeg i wneud cais am ysgoloriaeth newydd er cof am yr Athro Hywel Teifi Edwards.
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3