article image
Arddangosfa newydd yn Sain Ffagan yn dathlu cefnogwyr pêl-droed Cymru
I ddathlu’r ffaith fod Cymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd FIFA, bydd arddangosfa newydd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn rhoi sylw i rai o bobl a chymunedau’r Wal Goch. 
article image
Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi Gŵyl Cymru
Heddiw (dydd Gwener 4 Tachwedd), mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi Gŵyl Cymru; gŵyl gelfyddydol 10 diwrnod* fydd yn digwydd wrth i’r genedl gefnogi Cymru yn ystod eu hymgyrch Cwpan y Byd FIFA 2022 yn Qatar.
article image
Cystadleuaeth Cân i Gymru 2023 ar agor
Mae S4C yn galw ar gerddorion a chyfansoddwyr Cymru i gynnig eu caneuon wrth i gystadleuaeth Cân i Gymru 2023 agor yn swyddogol heddiw.
article image
Fideo newydd gan Thallo yn tynnu sylw at gyflwr personol
Erbyn hyn, mae Thallo yn enw cyfarwydd yn y byd cerddoriaeth yng Nghymru a thu hwnt ac yn mynd o nerth i nerth. Mae ei record fer a’i senglau cyntaf o 2021 megis Mêl, Pressed and Preserved a The Water a Carry Me yn 2022 wedi derbyn ymateb gwych.
article image
Caneuon Dafydd Iwan yn ysbrydoli'r Mentrau Iaith
Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyffrous i ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’u llwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed yn Qatar eleni. Caneuon Dafydd Iwan ydy'r ysbrydoliaeth, gyda gweithgareddau ar gyfer pawb ar draws y wlad.
article image
Prosiect newydd ‘Talent Mewn Tafarn’
Mae Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin yn edrych ymlaen i gydweithio gyda partneriaid ledled gorllewin Cymru yn dilyn llwyddiant cais i gronfa ‘Cysylltu a Ffynnu’, Cyngor Celfyddydau Cymru.
article image
Mr Phormula yn rhyddhau sengl Un Cenedl
Mae Mr Phormula ar fin rhyddhau sengl newydd i ddathlu campau'r tîm pêl-droed cenedlaethol yn cyrraedd Cwpan y Byd.
article image
Mered Morris yn rhyddhau trydydd albwm
Mae'r canwr-gyfansoddwyr Mered Morris wedi rhyddhau trydydd albwm dan y teitl Rhywun yn Rhywle ar label Madryn.
article image
Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd yw’r ieuengaf erioed yn hanes yr Ŵyl
Heddiw cyhoeddwyd mai Shuchen Xie, sy’n 12 oed ac yn byw yng Nghaerdydd yw Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022 – a’r ieuengaf erioed i gipio Prif Wobr yn hanes yr Ŵyl.
article image
Colli Dyfrig Evans
Daeth y newyddion trist heddiw ein bod wedi colli yr actor a'r cerddor Dyfrig Evans, yn 43 oed.
 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3