article image
Robin Williams yn ennill medal wyddoniaeth Eisteddfod 2022
Fe gyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol i Robin Williams, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth.
article image
Person ifanc yng Ngheredigion yn dathlu swydd ac yn goresgyn sawl rhwystr
Roedd Lee, sy’n 22 oed ac o gefn gwlad Ceredigion, yn ei chael hi’n anodd sicrhau swydd barhaol. Roedd y ffaith nad oedd ganddo unrhyw fodd o deithio yn ogystal â’i ddiagnosis o awtistiaeth ac iselder yn golygu bod Lee wedi wynebu rhwystrau sylweddol wrth ddod o hyd i waith a’i gadw.
article image
Creu cymunedau gwyrdd ym Môn a Menai
Mae cyfle i grwpiau cymunedol ym Môn ac Arfon drawsnewid mannau gwyrdd yn ardaloedd deniadol i fyw, i weithio ac i ymweld â nhw er mwyn hybu'r amgylchedd o'u cwmpas.
article image
Galw am hyfforddi mwy o athrawon sy'n gallu gweithio trwy'r Gymraeg
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am sicrhau fod pob disgybl yn derbyn addysg Gymraeg ynghyd â chynyddu'r staff sy'n gallu gweithio trwy'r Gymraeg.
article image
Trafod mathau o ffermio cynaliadwy fel atebion i daclo newid hinsawdd
Mae ffermwyr a llunwyr polisi yng Nghymru a thu hwnt ar fin trafod sut y gall mathau cynaliadwy o ffermio da byw gynnig atebion i newid yn yr hinsawdd a phryderon am ddiogelwch bwyd.
article image
Prosiectau amgylcheddol LIFE yn dathlu 30 mlynedd
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yr wythnos hon yn dathlu manteision gwyrdd prosiectau natur LIFE ar gyfer yr amgylchedd a newid hinsawdd wrth iddi nodi ei phen-blwydd yn 30 oed ddydd Sadwrn yma.
article image
Mudiad heddwch yn croesawu Grŵp Trawsbleidiol Heddwch Senedd Cymru
Mae Cymdeithas y Cymod wedi croesawu lansio Grŵp Trawsbleidiol ar Heddwch a Chymod Senedd Cymru gan y cadeirydd, Mabon ap Gwynfor.
article image
Adran gyntaf y gyfraith yng Nghymru yn dathlu 120 o flynyddoedd
Mae adran hynaf y gyfraith o blith prifysgolion Cymru wedi nodi ei phen blwydd yn 120 gyda digwyddiad i ddathlu ym mhrif lys troseddol Llundain.
article image
Annog pobl i gadw llygad am ddarnau o asteroidau yn y de ddwyrain
Mae’n bosib bod pelen dân meteor ddigwyddodd dros Gymru a Lloegr yr wythnos diwethaf wedi gollwng meteoryn yn agos i dref Pen-y-bont ar Ogwr, yn ôl gwyddonwyr o Gynghrair Peli Tân Prydain (UKFAll).
article image
Paentiad eiconig Salem yng Ngŵyl y Gelli
Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal darlith arbennig yn ystod Gŵyl y Gelli, ble bydd yr hanesydd celf Peter Lord yn trafod paentiad Salem gan Sydney Curnow Vosper a brynwyd gan y Llyfrgell yn 2019, gyda'r paentiad gwreiddiol yn cael ei arddangos yn ystod y digwyddiad.
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3