article image
Dr Catrin Edwards yw Cadeirydd newydd y Mudiad Meithrin
Yng Nghyfarfod Blynyddol Cyffredinol y Mudiad ar nos Fawrth yr 22ain o Dachwedd, fe gyhoeddwyd mai Dr Catrin Edwards fydd yn olynu Dr Rhodri Llwyd Morgan fel Cadeirydd newydd Mudiad Meithrin.
article image
Cwrs newydd Theatr Gerddorol trwy gyfrwng y Gymraeg
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at gyflwyno cwrs BA Theatr Gerddorol trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.
article image
Anrhydeddu Graddedigion Tystysgrif Ôl-radd Cyfieithu ar y Pryd ar Faes yr Eisteddfod
Mae tair myfyrwraig sydd newydd raddio gyda chymhwyster ôl-radd Cyfieithu ar y Pryd o Brifysgol Cymru Y Drindod wedi cael eu hanrhydeddu mewn seremoni wobrwyo arbennig ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron yr wythnos ddiwethaf.
article image
Dyfarniad ‘arbennig o gadarnhaol’ i ysgol gynradd Gymraeg
Mae arolygwyr ysgolion wedi canmol ysgol gynradd Gymraeg yng Nghaerdydd fel "cymuned ddysgu lwyddiannus sy'n dathlu Cymreictod, amrywiaeth a chyflawniad y disgyblion yn arbennig o dda."
article image
Ffion Hann-Jones yw enillydd Gwobr Goffa Norah Isaac 2022
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cyhoeddi mai enillydd Gwobr Goffa Norah Isaac 2022 yw Ffion Hann-Jones, myfyrwraig BA Addysg Gynradd gyda SAC o ardal Abertawe.
article image
Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Gyngor Ceredigion i ddefnyddio pwerau ail gartrefi newydd 'yn llawn'
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Arweinydd Cyngor Ceredigion gan alw arno i  ‘wneud defnydd llawn’ o’i bwerau newydd i fynd i’r afael â’r argyfwng tai.  
article image
Marc Berw Hughes yw Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc Cyngor Sir Ynys Môn
Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi penodi Marc Berw Hughes yn Gyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc y Sir.
article image
Buddsoddi £2.9milliwn i gryfhau addysg Gymraeg ymhellach yng Ngwynedd
Heddiw (19 Gorffennaf) bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried argymhelliad i gyflwyno cais terfynol i Lywodraeth Cymru am £2.9miliwn o arian grant i gryfhau addysg Gymraeg yn y sir.
article image
Catrin Llwyd yw enillydd Gwobr Norah Isaac yng Ngwobrau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Mae myfyrwraig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill Gwobr Norah Isaac yn seremoni flynyddol Gwobrau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gynhaliwyd neithiwr (Gorffennaf 13eg) yng Nghanolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin.
article image
Prifysgol Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng Nghymru am foddhad myfyrwyr
Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng Nghymru am foddhad myfyrwyr yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) sydd wedi ei gyhoeddi heddiw, ddydd Mercher 6 Gorffennaf 2022.
 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3