article image
Laura McAllister i roi darlith nodedig ar ddyfodol gwleidyddol Cymru
Nos Fercher yr 22ain o Dachwedd bydd yr Athro Laura McAllister yn traddodi darlith flynyddol yr Archif Wleidyddol Gymreig. Yn ei darlith bydd hi’n cynnig dadansoddiad o’r Gymru gyfoes, yr angen brys am newid adeiladol, ac yn cynnig syniadau ar greu cytundeb newydd rhwng y bobl a’r wladwriaeth. 
article image
Adam Jones y Garddwr wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Garddwriaeth newydd i Sioe Frenhinol Cymru
Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn ogyhoeddi penodiad Adam Jones (Adam yn yr Ardd) yn Gyfarwyddwr Anrhydeddus Cynorthwyol newydd Garddwriaeth yn Sioe Frenhinol Cymru.
article image
Canolfan S4C Yr Egin ar restr fer Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru
Mae Canolfan S4C Yr Egin wedi cyrraedd rhestr fer yng Ngwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru.
article image
Mair Edwards yw Cyfarwyddwr newydd Gwersyll Glan-llyn
Dathlu dechrau cyfnod newydd yng Ngwersyll Glan-llyn.
article image
Lansio Llyfr Cyntaf Cynllun AwDUra 
Am 7.00 o’r gloch nos Iau, 9 Tachwedd ym Mwyty Maasi, yng Nghaerdydd bydd y llyfr ‘Mam-gu, Mali a Mbuya’ gan yr awdur newydd Theresa Mgadzah Jones yn cael ei lansio fel y llyfr cyntaf i'w gyhoeddi o dan gynllun ‘AwDUra’ Mudiad Meithrin.
article image
Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin – Cyhoeddi Enillwyr 2023
Fel mudiad sy’n angerddol am roi’r cyfle i bob plentyn elwa o brofiadau blynyddoedd cynnar o safon uchel a llawn hwyl rydym wrth ein boddau yn cyhoeddi’r enillwyr a ddaeth i’r brig yn ein Seremoni Gwobrau a gynhaliwyd yn yr Ysgubor, Fferm Bargoed, Aberaeron ddydd Sadwrn diwethaf (14 Hydref).
article image
Penodi Is-Ganghellor newydd i Brifysgol Aberystwyth
Mae’r Athro Jon Timmis wedi’i benodi’n Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.
article image
Cyhoeddi enillwyr gwobrau'r Coleg Cymraeg sy’n cydnabod gwaith rhagorol myfyrwyr a darlithwyr
Ar brynhawn dydd Mercher, 9 Awst, ar faes Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023, cyflwynwyd pum gwobr i fyfyrwyr a darlithwyr sydd wedi gwneud gwaith a chyfraniadau eithriadol yn eu prifysgolion.
article image
Cynghrair Strategol Newydd rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cytuno i sefydlu  Cynghrair Strategol newydd rhyngddynt er mwyn gwella cyfleoedd cydweithio a chynyddu traweffaith gadarnhaol dros sawl maes gweithgaredd er budd i Gymru.
article image
Sefydlu Cronfa Llŷr er cof am Dr Llŷr Roberts
Mewn cydweithrediad gyda Phrifysgol Bangor a theulu’r diweddar Dr Llŷr Roberts a fu farw ym mis Mehefin 2023 yn 45 mlwydd oed, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi sefydlu Cronfa Llŷr er cof amdano. Bydd yr arian a godir yn mynd tuag at gefnogi myfyrwyr addysg uwch gyda’u hastudiaethau cyfrwng Cymraeg. 
 • Popeth6260
 • Newyddion
  5841
 • Addysg
  2125
 • Hamdden
  1861
 • Iaith
  1631
 • Celfyddydau
  1451
 • Amgylchedd
  1001
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  680
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  600
 • Arian a Busnes
  550
 • Amaethyddiaeth
  487
 • Bwyd
  448
 • Chwaraeon
  366
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  320
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  277
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  176
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  72
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3