article image
Menter a Busnes i benodi 100 o fentoriaid ar gyfer rhaglen newydd Cyswllt Ffermio
Prosesu bwyd a chigyddiaeth, trin cŵn defaid, gwinwyddaeth a ffermio adfywiol – yn rhaglen gyfredol Cyswllt Ffermio – mae mentoriaid cymeradwy yn cynnig cymorth un-i-un wedi’i ariannu’n llawn ar ystod gynyddol eang o bynciau.
article image
Eisteddfod Ryng-Golegol yn dychwelyd i Lambed
Mae Cymdeithas Gymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at groesawu’r Eisteddfod Ryng-Golegol i Lambed fis Mawrth.
article image
Prifysgol Aberystwyth yn croesawu Prif Arweinydd y Ganolfan Ddeialog newydd
Mae arbenigwraig flaenllaw ar y berthynas rhwng deialog a chyfnewid gwybodaeth wedi cychwyn ar ei swydd fel Prif Arweinydd Canolfan Ddeialog newydd Prifysgol Aberystwyth.
article image
Ymweliad y Gweinidog Addysg ag Ysgol Bro Pedr
Bu Mr Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Llywodraeth Cymru, yn ymweld ag Ysgol Bro Pedr ddydd Iau, 12 Ionawr.
article image
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon yn ymweld â Cheredigion
Ymwelodd Dawn Bowden AS, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon ag Amgueddfa Ceredigion a Chanolfan Alun R. Edwards yn Aberystwyth ar ddydd Iau, 15 Rhagfyr, 2022. Mi wnaeth Mary Ellis, Pennaeth y Tim Archifau a Llyfrgelloedd yn y Llywodraeth, ymuno a’r Dirprwy Weinidog ar yr ymweliad.
article image
Gwenynwr newydd yn elwa o gyngor arbenigwr gwenyn o Feirionnydd
Yn frwd dros wenyn a bioamrywiaeth – meistr pob gwaith yw ymarfer yw’r ymadrodd allweddol i wenynwr o Sir Faesyfed, gyda help llaw gan ei mentor Cyswllt Ffermio
article image
Dr Catrin Edwards yw Cadeirydd newydd y Mudiad Meithrin
Yng Nghyfarfod Blynyddol Cyffredinol y Mudiad ar nos Fawrth yr 22ain o Dachwedd, fe gyhoeddwyd mai Dr Catrin Edwards fydd yn olynu Dr Rhodri Llwyd Morgan fel Cadeirydd newydd Mudiad Meithrin.
article image
Cwrs newydd Theatr Gerddorol trwy gyfrwng y Gymraeg
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at gyflwyno cwrs BA Theatr Gerddorol trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.
article image
Anrhydeddu Graddedigion Tystysgrif Ôl-radd Cyfieithu ar y Pryd ar Faes yr Eisteddfod
Mae tair myfyrwraig sydd newydd raddio gyda chymhwyster ôl-radd Cyfieithu ar y Pryd o Brifysgol Cymru Y Drindod wedi cael eu hanrhydeddu mewn seremoni wobrwyo arbennig ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron yr wythnos ddiwethaf.
article image
Dyfarniad ‘arbennig o gadarnhaol’ i ysgol gynradd Gymraeg
Mae arolygwyr ysgolion wedi canmol ysgol gynradd Gymraeg yng Nghaerdydd fel "cymuned ddysgu lwyddiannus sy'n dathlu Cymreictod, amrywiaeth a chyflawniad y disgyblion yn arbennig o dda."
 • Popeth6119
 • Newyddion
  5731
 • Addysg
  2103
 • Hamdden
  1856
 • Iaith
  1609
 • Celfyddydau
  1443
 • Amgylchedd
  994
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  675
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  597
 • Arian a Busnes
  533
 • Amaethyddiaeth
  468
 • Bwyd
  434
 • Chwaraeon
  357
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  65
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  7
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3