article image
Cigydd o'r gogledd ddwyrain yn herio'r goreuon mewn cystadleuaeth
Mae cigydd o'r Gogledd Ddwyrain, Ben Roberts, ar fin wynebu her fwyaf ei yrfa wrth iddo gystadlu â chwech o gigyddion gorau Prydain ac Iwerddon yn rownd derfynol cystadleuaeth Gigydda WorldSkills UK 2021.
article image
Artist yn ennill gwobr brynu Artes Mundi Ymddiriedolaeth Derek Williams
Mae un o artistiaid Artes Mundi 9, Prabhakar Pachpute, wedi ennill Gwobr Brynu Artes Mundi gan Ymddiriedolaeth Derek Williams.
article image
Buddugwyr Eisteddfod T i ffurfio Côr yr Urdd a theithio i Alabama
Fe fydd 16 o fuddugwyr gŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni yn cael y cyfle euraidd i ymuno â chôr newydd sbon – Côr yr Urdd – fydd yn teithio allan i Alabama yn 2022.
article image
Lansio cystadleuaeth farddoniaeth i blant i gyd-fynd gyda Chymru yn yr Ewros
I ddathlu fod ein tîm pêl-droed cenedlaethol wedi cyrraedd rowndiau terfynol Ewro 2020, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Llenyddiaeth Cymru wedi dod ynghyd i lansio Cystadleuaeth Farddoniaeth ecsgliwsif Cymru Ewro 2020.
article image
Eisteddfod T yn cyhoeddi cystadlaethau celf newydd er cof am Cen Williams
Ar Ddiwrnod y Llyfr mae Eisteddfod yr Urdd yn falch o gyhoeddi fod dwy gystadleuaeth newydd yn ymddangos yn y Rhestr Testunau eleni er cof am y diweddar Cen Williams, y cartwnydd, gyda’r gobaith o annog y genhedlaeth nesaf i roi pensel ar bapur, neu frwsh ar gynfas.
article image
Beic pedair olwyn newydd i ffermwr ifanc lwcus
Fe enillodd Dewi Davies, aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanddeiniol qwad beic newydd yn wobr yn ystod y Ffair Aaeaf y llynedd ac mae bellach wedi derbyn y beic ac fe fydd yn gwneud yn fawr ohono yn ystod y tymor wyna eleni.
article image
Yr Urdd yn datgelu trefniadau Eisteddfod T 2021
Mae'r Urdd wedi cyhoeddi y bydd Eisteddfod T yn ei ôl, gyda mwy o gystadlaethau na'r llynedd, gan addo profiad mwy arloesol i blant Cymru.
article image
Cystadlu brwd ymhlith ffermwyr ifanc yn y Ffair Aeaf Rithiol 2020
Daeth dros 150 o aelodau ynghyd i gystadlu yn Ffair Aeaf Rithiol 2020 gan arddangos nid yn unig sgiliau a thalent yn eu meysydd cystadleuol ond eu gallu technolegol.
article image
Danteithion o Gymru i enillydd hampyr y Ffair Aeaf
Daeth y Nadolig yn gynnar i un ffan o fwyd Cymreig, wrth iddi gael hamper yn llawn danteithion Cymreig cyn y gwyliau.
article image
Gwobrwyo ffermwr o'r Canolbarth am gyfraniad nodedig i ddiwydiant defaid Cymru
Mae un o’r gwobrau mwyaf clodfawr yn amaethyddiaeth Cymru, Gwobr Goffa John Gittins am gyfraniad nodedig i ddiwydiant defaid Cymru, wedi’i hennill eleni gan Mr Steve Smith o Pen-y-Bryn, Castell Caereinion, Y Trallwng, Powys.
 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3