article image
£5.1 miliwn yn dod â chysur i gymunedau ledled Cymru
Y mis hwn, mae 90 o grwpiau a sefydliadau cymunedol ledled Cymru’n croesawu’r Flwyddyn Newydd gyda’r newyddion eu bod wedi derbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.
article image
Drama trosedd Dal y Mellt wedi ei werthu i Netflix
Mae Abacus Media Rights wedi gwerthu drama trosedd S4C, Dal y Mellt (Rough Cut) 6x60 i Netflix. Hon fydd y ddrama uniaith Gymraeg gyntaf i gael ei drwyddedu ar Netflix a bydd yn cael ei ddarlledu ar Netflix o Ebrill 2023.
article image
Prifysgol Aberystwyth yn croesawu Prif Arweinydd y Ganolfan Ddeialog newydd
Mae arbenigwraig flaenllaw ar y berthynas rhwng deialog a chyfnewid gwybodaeth wedi cychwyn ar ei swydd fel Prif Arweinydd Canolfan Ddeialog newydd Prifysgol Aberystwyth.
article image
Cymeradwyo cais am arian sylweddol i adfywio Caergybi
Mae cais am arian sylweddol fydd yn helpu i adfywio canol tref Caergybi ac yn hybu ei ffyniant wedi ei gymeradwyo gan Lywodraeth y DU.
article image
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon yn ymweld â Cheredigion
Ymwelodd Dawn Bowden AS, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon ag Amgueddfa Ceredigion a Chanolfan Alun R. Edwards yn Aberystwyth ar ddydd Iau, 15 Rhagfyr, 2022. Mi wnaeth Mary Ellis, Pennaeth y Tim Archifau a Llyfrgelloedd yn y Llywodraeth, ymuno a’r Dirprwy Weinidog ar yr ymweliad.
article image
Cyhoeddi dyddiadau prif ddigwyddiad masnach bwyd a diod Cymru
Bydd digwyddiad masnach bwyd a diod rhyngwladol Cymru, BlasCymru/TasteWales, yn cael ei gynnal ar 25 a 26 Hydref 2023, mae’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cadarnhau.
article image
Pennod newydd i Menter a Busnes
Mae Menter a Busnes yn dechrau ar bennod newydd ac yn cydweddu â dyheadau a gweithgareddau Cymru heddiw a’r dyfodol – meddai’r Prif Weithredwr newydd.
article image
Gwenynwr newydd yn elwa o gyngor arbenigwr gwenyn o Feirionnydd
Yn frwd dros wenyn a bioamrywiaeth – meistr pob gwaith yw ymarfer yw’r ymadrodd allweddol i wenynwr o Sir Faesyfed, gyda help llaw gan ei mentor Cyswllt Ffermio
article image
Datgelu tymor agoriadol ar gyfer lleoliad Cabaret yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
Mae tymor agoriadol Cabaret, lleoliad bywiog newydd Canolfan Mileniwm Cymru, wedi cael ei lansio – bydd yn agor ym mis Chwefror 2023 ac yn arddangos y goreuon o’r bydoedd drag, bwrlésg, comedi, theatr gig a mwy.
article image
Enillydd cystadleuaeth cywain yn gobeithio dod â Chaws Caerffili 'gartref'
Mae cynlluniau ffermwr ifanc i adfywio gwneud caws Caerffili yn ei leoliad traddodiadol wedi cael hwb trwy ennill pecyn o gymorth busnes wedi'i deilwra gan Menter a Busnes.
 • Popeth6085
 • Newyddion
  5698
 • Addysg
  2101
 • Hamdden
  1854
 • Iaith
  1607
 • Celfyddydau
  1439
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  593
 • Arian a Busnes
  523
 • Amaethyddiaeth
  464
 • Bwyd
  425
 • Chwaraeon
  356
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  60
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Teledu
  6
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3