article image
Mae Gogglebocs Cymru wedi cyrraedd!
Mae’r dyddiad hir-ddisgwyliedig wedi cyrraedd - bydd Gogglebocs Cymru yn bwrw’r sgrin am y tro cyntaf ar S4C nos yfory Dydd Mercher, 2 Tachwedd am 9.00.
article image
Jason Mohammad yn ymuno â S4C fel un o Wynebau'r Sianel
Mae S4C wedi cadarnhau bod y cyflwynydd teledu a radio, Jason Mohammad, wedi ymuno a'r gwasanaeth fel un o Wynebau'r Sianel.
article image
S4C yn dathlu 40 mlynedd o ddarlledu
Ers 1982 mae S4C wedi diddanu a gwasanaethu gwylwyr ledled Cymru a thu hwnt ac wrth i'r sianel ddathlu ei phen-blwydd ar y 1af o Dachwedd, bydd ffocws S4C ar adnewyddu a datblygu platfformau a ffyrdd newydd o wylio.
article image
S4C yn penodi Iwan England yn Bennaeth Di-Sgript
Heddiw mae S4C wedi cadarnhau penodiad newydd arall i hybu'r adfywiad creadigol o fewn strategaeth gomisiynu y Sianel.
article image
Tudur Owen wedi ei enwi fel llais Gogglebocs Cymru
Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd Gogglebocs Cymru yn bwrw'r sgrin am y tro cyntaf ar nos Fercher 2 Tachwedd.
 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3