article image
Dros 100,000 o sesiynau gwylio ar ffrydiau byw y sioe ar Facebook ac YouTube
Yn dilyn wythnos lwyddiannus yn Y Sioe mae S4C wedi cyhoeddi heddiw fod dros 100,000 o sesiynau gwylio ar ffrydiau byw y sioe ar Facebook ac YouTube wedi eu nodi.
article image
S4C yn cyflwyno cwpan er cof am Dai Jones, Llanilar
Mae S4C wedi cyflwyno cwpan coffa heddiw, er cof am y darlledwr a'r ffermwr poblogaidd Dai Jones Llanilar. Bydd y cwpan yn cael ei gyflwyno i enillwyr y gystadleuaeth Tîm o Bump yn Adran y Gwartheg Bîff, sef hoff gystadleuaeth Dai yn Y Sioe Frenhinol brynhawn ddydd Mawrth 19 Gorffennaf.
article image
Sioe Frenhinol Cymru yn lansio apêl goffa ar gyfer llysgennad gorau Cefn Gwlad Cymru
Wrth i Sioe Frenhinol Cymru ddychwelyd dathlwn gyfraniad aruthrol y diweddar Dai Jones Llanilar i fywyd cefn gwlad a’r Sioe Frenhinol.
 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3