article image
Llŷr Roberts yw Prif Weithredwr newydd Menter a Busnes
Mae Llŷr Roberts wedi’i gyhoeddi fel Prif Weithredwr newydd Menter a Busnes a bydd yn dechrau yn ei swydd yn ddiweddarach eleni.
article image
Gwobr fawreddog i ddisgybl Ysgol Uwchradd Aberteifi am ei ddyluniad ‘Porta LAB’ arloesol
Mae disgybl o Ysgol Uwchradd Aberteifi wedi ennill gwobr fawreddog am ei ddyluniad o gynnyrch i ganfod malaria mewn ffordd fwy effeithlon a darbodus.
article image
Datblygwr Morlais yn sicrhau pris am drydan
Mae datblygwr tyrbinau sy’n gysylltiedig â phrosiect ynni llanw ar Ynys Môn, wedi derbyn un o’r Contractau Gwahaniaeth (CfD) fel rhan o arwerthiant ynni adnewyddadwy diweddar Lywodraeth y DU.
article image
Myfyrwyr ffasiwn yn dylunio legins cynaliadwy ar gyfer Gemau'r Gymanwlad
Mae dwy fyfyrwraig Dylunio Ffasiwn ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) wedi dylunio legins ar gyfer athletwyr Tîm Cymru i'w gwisgo yng Ngemau'r Gymanwlad Birmingham 2022 – wedi'u gwneud o ddeunyddiau cynaliadwy.
article image
FinTech Cymru wedi sicrhau buddsoddiad gwerth £1.6 miliwn gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd
Cyhoeddodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) fuddsoddiad pum mlynedd gwerth £1.6 miliwn yn FinTech Cymru, y gymdeithas aelodaeth nid-er-elw annibynnol a hyrwyddwr y diwydiant Technoleg Ariannol a Gwasanaethau Ariannol yng Nghymru.
article image
Dwy o amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn ymestyn oriau agor
Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn treialu oriau agor estynedig mewn dwy o’r amgueddfeydd cenedlaethol, sef Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd mynediad am ddim i’r amgueddfeydd yn parhau.
article image
Cynhadledd yng Nghaerfyddin yn trafod cynaliadwyedd byd-eang
Cynhaliodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Gynhadledd Erasmus +, 'Think Global!' yng Nghaerfyrddin ar 10 Mehefin.
article image
Sut y gall realiti rhithwir wella ymatebion ymarferwyr i drawma
Mae swyddogion yr heddlu ac arbenigwyr ym maes cam-drin domestig ac iechyd wedi bod yn defnyddio'r dechnoleg realiti rhithwir ddiweddaraf i brofi’n union sut y gall pobl deimlo wrth ddatgelu trais a cham-drin, diolch i ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth.
article image
Robotiaid o bob math yn dychwelyd i lan y môr Aberystwyth
Bydd robotiaid o bob math, o rai ‘agerstalwm’ (steampunck) i longau tanfor, yn dychwelyd i lan môr Aberystwyth am y tro cyntaf ers tair blynedd wrth i LabTraeth ddychwelyd i ganol y dref.
article image
Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin
Mae Urdd Gobaith Cymru wedi agor swyddfa’n ddiweddar yng Nghanolfan S4C Yr Egin.
 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3