article image
Cyffro Cwpan y Byd yn ysgogi’r Urdd i gydweithio â’r Gymdeithas Bêl-droed a’r prif ddarlledwyr
Fel rhan o ddathliadau’r canmlwyddiant, mae’r Urdd yn lansio gwefan gofrestru ar gyfer Jambori Cwpan y Byd. Mae’r Jambori yn cael ei gynhyrchu gan yr Urdd mewn partneriaeth ag S4C, BBC Cymru, ITV Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Mae prosiect Jambori Cwpan y Byd yr Urdd wedi ei ariannu gan Gronfa Cymorth i Bartneriaid Cwpan y Byd Llywodraeth Cymru.
article image
Caneuon Dafydd Iwan yn ysbrydoli'r Mentrau Iaith
Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyffrous i ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’u llwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed yn Qatar eleni. Caneuon Dafydd Iwan ydy'r ysbrydoliaeth, gyda gweithgareddau ar gyfer pawb ar draws y wlad.
article image
Jaz Joyce yn lansio Academi Chwaraeon newydd Y Drindod Dewi Sant
Mae Jaz Joyce, yr Olympiad, chwaraewraig rygbi ryngwladol Cymru a chyn-fyfyrwraig wedi lansio academi chwaraeon newydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
article image
Penodi cyfarwyddwr i arwain yr academi chwaraeon newydd
Mae Lee Tregoning wedi’i benodi’n gyfarwyddwr newydd Academi Chwaraeon Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
article image
Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin
Mae Urdd Gobaith Cymru wedi agor swyddfa’n ddiweddar yng Nghanolfan S4C Yr Egin.
article image
S4C yn parhau i ddangos gemau tîm pêl-droed Cymru tan 2024
Mae S4C wedi sicrhau hawliau ecsgliwsif i ddarlledu gemau tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru am ddim ar deledu cyhoeddus o 2022 hyd at 2024.
article image
Taith Merched Prydain yn dychwelyd i Sir Gâr
Mae'r amser yn agosau pan fydd beicwyr benywaidd gorau'r byd yn rasio drwy Sir Gaerfyrddin fel rhan o Daith Merched Prydain.
article image
Deiseb yn galw am wella cyfleusterau Cae'r Ras Wrecsam wedi denu 4000 o enwau
Mae deiseb sy'n galw am wella cyfleusterau stadiwm y Cae Râs yn Wrecsam er mwyn denu gemau rhyngwladol pêl-droed a rygbi bellach wedi denu dros 4000 o enwau.
article image
Aberaeron yw pencampwyr cenedlaethol Cwis Dim Clem
Ar Ddydd Llun 28 Mawrth fe wnaeth Ysgol Gynradd Aberaeron ddod i’r brig yn rownd derfynol Cwis Dim Clem 2022 gan guro ysgolion o bob cwr o Gymru gyda sgôr uchel iawn o 98%.
article image
Bos Cymru Robert Page yn gwahodd canwr Dafydd Iwan i gwrdd â charfan Cymru
Mae rheolwr Cymru Robert Page wedi gwahodd y canwr Dafydd Iwan i ddod i gwrdd â’r garfan.
 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3