article image
Canolfan Ymwelwyr Ynyslas yn ennill Gwobr y Faner Werdd
Mae Canolfan Ymwelwyr Ynyslas - ger Aberystwyth yn y Canolbarth - wedi ennill Gwobr y Faner Werdd.
article image
CNC yn cymeradwyo cynllun i warchod stociau pysgod bregus
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymeradwyo cynllun gweithredu i helpu i warchod poblogaethau pysgod rhag effaith ysglyfaethu gan adar sy’n bwyta pysgod (yn yr achos hwn, y fulfran a’r hwyaden ddanheddog).
article image
Datblygwr Morlais yn sicrhau pris am drydan
Mae datblygwr tyrbinau sy’n gysylltiedig â phrosiect ynni llanw ar Ynys Môn, wedi derbyn un o’r Contractau Gwahaniaeth (CfD) fel rhan o arwerthiant ynni adnewyddadwy diweddar Lywodraeth y DU.
article image
Tynnu planhigion Jac y Neidiwr ymledol er mwyn amddiffyn glannau afonydd Môn
Mae swyddogion Cyngor Môn, mewn partneriaeth â myfyrwyr Prifysgol Bangor, wedi bod yn gweithio’n galed i dynnu planhigion Jac y Neidiwr ymledol ar hyd glannau afonydd Môn.
article image
Mentrau Iaith yn cyd-weithio gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg ac Iolo Williams
Bu'r Mentrau Iaith gyd-weithio gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg dros fisoedd y gwanwyn a'r haf yn cynnig teithiau cerdded ar hyd a lled Cymru gyda neb llai na'r naturiaethwr enwog Iolo Williams yn arwain ar bedair ohonynt.
article image
Sesiwn galw heibio ar waith amddiffyn rhag llifogydd ym Mhwllheli
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn archwilio opsiynau i sicrhau rheolaeth fwy effeithiol ar y perygl llifogydd hirdymor o afonydd a'r môr i Bwllheli a'r cymunedau cyfagos.
article image
Gwaith diogelwch ar gronfa ddŵr Llyn Tegid yn cyrraedd y pwynt hanner ffordd
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyrraedd y pwynt hanner ffordd gyda’i waith i sicrhau bod llyn naturiol mwyaf Cymru yn parhau'n ddiogel yn y tymor hir.
article image
Dwy o amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn ymestyn oriau agor
Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn treialu oriau agor estynedig mewn dwy o’r amgueddfeydd cenedlaethol, sef Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd mynediad am ddim i’r amgueddfeydd yn parhau.
article image
Ymgynghori ar Gynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd
Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn pobl y sir a mudiadau ar flaenoriaethau ar gyfer llwybrau a hawliau tramwy dros y blynyddoedd nesaf.
article image
Darganfod trysorau o'r cyfnod ôl-ganoloesol yn Sir Benfro
Mae pump o drysorau wedi eu canfod yn ddiweddar o'r cyfnod ôl-ganoloesol yn Sir Benfro.
 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3