article image
Llyr Gwyn Lewis yn ennill Cadair Eisteddfod Ceredigion
Un arall sy’n hanu o ddalgylch Eisteddfod y flwyddyn nesaf ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth y Gadair eleni, wrth i Llŷr Gwyn Lewis godi ar ei draed ar ganiad y Corn Gwlad yn seremoni olaf yr wythnos yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion.
article image
Gruffydd Siôn Ywain yn ennill Medal Ddrama Eisteddfod Ceredigion
Gruffydd Siôn Ywain, sy’n wreiddiol o Ddolgellau, sy’n cipio Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eleni.
article image
Sioned Erin Hughes yn ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Ceredigion
Sioned Erin Hughes o Foduan sy’n ennill y Fedal Ryddiaith eleni mewn cystadleuaeth a ddenodd 17 o ymgeiswyr.
article image
Joe Healy yw Dysgwr y Flwyddyn 2022
Dysgwr y Flwyddyn eleni yw Joe Healy.  Fe’i anrhydeddwyd mewn seremoni arbennig ar lwyfan y Pafiliwn ddydd Mercher, ar lwyfan y Pafiliwn yn dilyn cystadleuaeth o safon uchel. 
article image
Edward Rhys-Harry yn ennill Tlws y Cerddor 2022
Edward Rhys-Harry yw enillydd Tlws y Cerddor eleni, ac fe’i hanrhydeddwyd mewn seremoni arbennig ar lwyfan Pafiliwn heddiw.
article image
Meinir Pierce Jones yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod
Meinir Pierce Jones yw enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen eleni, ac fe dderbyniodd yr anrhydedd mewn seremoni ar lwyfan y Pafiliwn heddiw.
article image
Coron yr Eisteddfod i Esyllt Maelor
Esyllt Maelor yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eleni. Daeth y bardd o Forfa Nefyn i’r brig mewn cystadleuaeth a ddenodd 24 o geisiadau.
article image
Anrhydeddu enillwyr Eisteddfod yr Urdd yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron
Mae Urdd Gobaith Cymru yn llongyfarch deunaw aelod o’r mudiad a gafodd eu hanrhydeddu drwy gael eu hurddo i'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron 2022.
article image
Cwt pren y Papurau Bro
Mae gan Gymru 55 o Bapurau Bro wedi eu dotio ar draws y wlad a byddant oll yn cael eu cynrychioli mewn cwt pren ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron eleni.
article image
Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi busnesau lleol/bach Ceredigion yn yr Eisteddfod
Mae ymweliad Eisteddfod Genedlaethol Cymru â Cheredigion yn gyfle ardderchog i hyrwyddo busnesau lleol a rhoi hwb i’r economi leol.
 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3