article image
Anrhydeddu enillwyr Eisteddfod yr Urdd yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron
Mae Urdd Gobaith Cymru yn llongyfarch deunaw aelod o’r mudiad a gafodd eu hanrhydeddu drwy gael eu hurddo i'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron 2022.
article image
Troi golygon at Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr
Gyda Eisteddfod yr Urdd yn Sir Ddinbych wedi dod i ben, mae'n gyfle yn droi golygon at groesawu Eisteddfod yr Urdd i Sir Gâr y flwyddyn nesaf.
article image
Osian Wynn Davies yw Prif Ddramodydd Eisteddfod yr Urdd 2022
Heddiw cyhoeddwyd mai Osian Wynn Davies o Lanfairpwll, Ynys Môn yw Prif Ddramodydd Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.
article image
Llwyddiant i ddysgwyr Cymraeg yn Eisteddfod yr Urdd
Josh Osborne o Poole yw enillydd Medal y Dysgwyr ag Anna Ng o Gaerdydd yw enillydd Medal Bobi Jones, Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.
article image
Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd yw’r ieuengaf erioed yn hanes yr Ŵyl
Heddiw cyhoeddwyd mai Shuchen Xie, sy’n 12 oed ac yn byw yng Nghaerdydd yw Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022 – a’r ieuengaf erioed i gipio Prif Wobr yn hanes yr Ŵyl.
article image
Y Mentrau Iaith ar Faes yr Urdd
Mae croeso i blant bach - a mawr - ddod draw at babell Mentrau Iaith Cymru ar y cyd gyda Menter Iaith Sir Ddinbych ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Ninbych yr wythnos yma.
article image
Diwrnod Neges Heddwch yr Urdd yn codi ymwybyddiaeth dros newid hinsawdd
Heddiw yw Diwrnod Neges Heddwch ac Ewyllys Da Cymru. Bob blwyddyn ers 1922, mae pobl ifanc Cymru trwy fudiad yr Urdd yn anfon neges o heddwch i bobl ifanc dros y byd a'r neges eleni yw Argyfwng Hinsawdd.
article image
Carwyn Morgan Eckley yw Prifardd yr Urdd 2020-21
Ar ôl dod yn ail yng nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd deirgwaith yn y gorffennol, datgelwyd heno mai Carwyn Morgan Eckley o Benygroes, Dyffryn Nantlle yw Prifardd Eisteddfod yr Urdd 2020-21.
article image
Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd 2020-21 yn gyntaf ac ail
18 mis ers cyflwyno’r cyfansoddiadau, cyhoeddwyd neithiwr mai Ioan Wynne Rees o Gyffylliog, Rhuthun yw enillydd Medal Gyfansoddi Eisteddfod yr Urdd 2020-21 - a chyfansoddiad arall ganddo ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth.
article image
Cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod yr Urdd 2022
Mae Eisteddfod yr Urdd wedi cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.
 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3