article image
Prosiect newydd ‘Talent Mewn Tafarn’
Mae Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin yn edrych ymlaen i gydweithio gyda partneriaid ledled gorllewin Cymru yn dilyn llwyddiant cais i gronfa ‘Cysylltu a Ffynnu’, Cyngor Celfyddydau Cymru.
article image
50 diwrnod i fynd tan yr Eisteddfod Genedlaethol
Wrth nodi mai dim ond 50 diwrnod sydd i fynd tan yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion, mae'r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion eu gweithgareddau nos a'r amserlenni ar gyfer yr wythnos.
article image
Cyhoeddi astudiaeth gynhwysfawr ar lawysgrifau Cymru
Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ar Fehefin 20fed yn cyhoeddi’r astudiaeth fwyaf trylwyr ac ysgolheigaidd o lawysgrifau Cymraeg a Chymreig sydd erioed wedi’i gyhoeddi
article image
Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin
Mae Urdd Gobaith Cymru wedi agor swyddfa’n ddiweddar yng Nghanolfan S4C Yr Egin.
article image
Paentiad eiconig Salem yng Ngŵyl y Gelli
Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal darlith arbennig yn ystod Gŵyl y Gelli, ble bydd yr hanesydd celf Peter Lord yn trafod paentiad Salem gan Sydney Curnow Vosper a brynwyd gan y Llyfrgell yn 2019, gyda'r paentiad gwreiddiol yn cael ei arddangos yn ystod y digwyddiad.
article image
Hwb ariannol i lyfrgelloedd ac amgueddfeydd lleol Cymru
Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden wedi cyhoeddi cyllid gwerth dros £750,000 i helpu llyfrgelloedd ac amgueddfeydd lleol i ddatblygu eu cyfleusterau a’u gwasanaethau.
article image
Ar drothwy Symposiwm Mapiau Cymru 2022
Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dod ynghyd unwaith eto ar Mai 20 i gynnal y Symposiwm Mapiau blynyddol, Carto Cymru.
article image
Cyflogau teg i awduron yng Nghymru yn destun arolwg newydd
Bydd gwneud cyflogau awduron yn decach a sefydlu meincnodau ar gyfer gwahanol fathau o incwm awduron yn rhan o astudiaeth newydd gan Brifysgol Aberystwyth.
article image
Cyfrol yn dadlennu gwybodaeth am arweinydd cyntaf Merched Beca
Bydd cyfrol sydd wedi chyhoeddi yr wythnos hon yn olrhain hanes arweinydd cyntaf ymgyrch y Merched Beca yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
article image
Gŵyl unigryw i bontio rhwng Cymru a Llydaw
Bydd gŵyl unigryw yn cael ei chynnal penwythnos nesaf yn dathlu'r cysylltiad rhwng Cymru a Llydaw.
 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3