article image
Cynlluniau i greu 23 o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg newydd
Heddiw, bydd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn amlinellu sut y mae awdurdodau lleol yn anelu at gynyddu addysg cyfrwng Cymraeg yn eu hardaloedd.
article image
Rali fawr Cymdeithas yr Iaith ar y gweill yn Eisteddfod Ceredigion
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi y bydd yn cynnal rali fawr ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron ar ddydd Iau 4 Awst.
article image
Ethol cadeirydd newydd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, etholwyd y Cynghorydd Annwen Hughes fel Cadeirydd - gan fod y ddynes gyntaf erioed yn y rôl.
article image
Llwyfannu drama newydd am Lloyd George
Fel rhan o ddathliadau Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George yn 25 mlwydd oed, mae drama arbennig newydd wedi ei chreu yn seiliedig ar fywyd y cyn-Brif Weinidog o Lanystumdwy.
article image
Pobl ifanc yn galw am yr hawl i fyw yn eu cymunedau
Yn ystod Eisteddfod yr Urdd dros y penwythnos, galwodd 200 o bobl ifanc ar Lywodraeth Cymru i lunio strategaeth effeithiol i sicrhau y gall pobl ifanc fyw yn eu cymuned leol.
article image
Ethol Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion
Cadarnhawyd mai’r Cynghorydd Ifan Davies fydd Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer y flwyddyn i ddod.
article image
Penodi arweinydd newydd Cyngor Sir Gâr
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu ei arweinydd newydd fel rhan o gynghrair rhwng Plaid Cymru a'r Grŵp Annibynnol.
article image
Mudiad heddwch yn croesawu Grŵp Trawsbleidiol Heddwch Senedd Cymru
Mae Cymdeithas y Cymod wedi croesawu lansio Grŵp Trawsbleidiol ar Heddwch a Chymod Senedd Cymru gan y cadeirydd, Mabon ap Gwynfor.
article image
Adran gyntaf y gyfraith yng Nghymru yn dathlu 120 o flynyddoedd
Mae adran hynaf y gyfraith o blith prifysgolion Cymru wedi nodi ei phen blwydd yn 120 gyda digwyddiad i ddathlu ym mhrif lys troseddol Llundain.
article image
Ymgyrchydd iaith gerbron llys am wrthod talu dirwy Saesneg
Bydd Toni Schiavone, sy'n gyn-athro a swyddog addysg gyda Llywodraeth Cymru, gerbron y llys yn Aberystwyth am iddo wrthod talu dirwy barcio. 
 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3