article image
Yr Urdd yn penodi Branwen Davies i arwain ail-lansiad Cwmni Theatr Ieuenctid
Heddiw (6 Hydref 2022) mae’r Urdd yn falch o gyhoeddi penodiad Branwen Davies fel Trefnydd Theatr Ieuenctid yr Urdd wrth i’r Mudiad ail-lansio’r Cwmni dylanwadol gan estyn cyfleon newydd i Gymry ifanc ym myd y theatr.
article image
Gŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru Gyntaf i’w chynnal yng Nghanolfan S4C Yr Egin
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chanolfan S4C Yr Egin yn edrych ymlaen at groesawu'r Ŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru gyntaf i gampws Caerfyrddin ym mis Hydref.  
article image
Adnewyddu anferth ar y ffordd i Ganolfan Mileniwm Cymru
Yn fuan bydd golwg croesawgar newydd yng nghyntedd Canolfan Mileniwm Cymru, gan fod camau cyntaf y gwaith ailwampio mwyaf ers i'r ganolfan gelfyddydau agor 18 mlynedd yn ôl bellach ar waith.
article image
Caneuon Dafydd Iwan yn ysbrydoli'r Mentrau Iaith
Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyffrous i ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’u llwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed yn Qatar eleni. Caneuon Dafydd Iwan ydy'r ysbrydoliaeth, gyda gweithgareddau ar gyfer pawb ar draws y wlad.
article image
Llenyddiaeth Cymru yn apwyntio dwy Brif Weithredwr newydd
Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi apwyntiad Leusa Llewelyn a Claire Furlong yn gyd-Brif Weithredwyr i’r sefydliad.
article image
Dafydd Rhys yw Prif Weithredwr newydd Cyngor Celfyddydau Cymru
Ar hyn o bryd, Dafydd yw Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Dechreuodd ei yrfa gyda HTV Cymru yn yr 1980au yn gweithio ar allbwn plant ac adloniant ysgafn a rhwng 1991 a1998 roedd yn Olygydd Comisiynu ac yna'n Gyfarwyddwr Darlledu S4C. Yn 2000, sefydlodd Dafydd ei gwmni cynhyrchu annibynnol ei hun, Pop 1, fel rhan o grŵp Tinopolis.
article image
Canolfan Mileniwm Cymru’n lansio bocs, gofod celfyddydau ymdrochol a realiti estynedig
Bydd gan brofiadau ymdrochol digidol gartref newydd yng nghanolfan celfyddydau cenedlaethol Cymru, wrth i Ganolfan Mileniwm Cymru gyhoeddi tymor llawn o gelfyddydau realiti ymestynnol mewn gofod arbennig.
article image
Arddangosiad newydd yn Sain Ffagan yn rhoi llwyfan i gasgliad LHDTQ+
Mae arddangsoiad newydd sy'n rhoi llwyfan i wrthrychau o gasgliad LHDTQ+ Amgueddfa Cymru nawr i'w weld yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
article image
Myfyrwyr ffasiwn yn dylunio legins cynaliadwy ar gyfer Gemau'r Gymanwlad
Mae dwy fyfyrwraig Dylunio Ffasiwn ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) wedi dylunio legins ar gyfer athletwyr Tîm Cymru i'w gwisgo yng Ngemau'r Gymanwlad Birmingham 2022 – wedi'u gwneud o ddeunyddiau cynaliadwy.
article image
Dwy o amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn ymestyn oriau agor
Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn treialu oriau agor estynedig mewn dwy o’r amgueddfeydd cenedlaethol, sef Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd mynediad am ddim i’r amgueddfeydd yn parhau.
 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3