article image
Cyffro Cwpan y Byd yn ysgogi’r Urdd i gydweithio â’r Gymdeithas Bêl-droed a’r prif ddarlledwyr
Fel rhan o ddathliadau’r canmlwyddiant, mae’r Urdd yn lansio gwefan gofrestru ar gyfer Jambori Cwpan y Byd. Mae’r Jambori yn cael ei gynhyrchu gan yr Urdd mewn partneriaeth ag S4C, BBC Cymru, ITV Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Mae prosiect Jambori Cwpan y Byd yr Urdd wedi ei ariannu gan Gronfa Cymorth i Bartneriaid Cwpan y Byd Llywodraeth Cymru.
article image
Caneuon Dafydd Iwan yn ysbrydoli'r Mentrau Iaith
Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyffrous i ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’u llwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed yn Qatar eleni. Caneuon Dafydd Iwan ydy'r ysbrydoliaeth, gyda gweithgareddau ar gyfer pawb ar draws y wlad.
article image
YesCymru yn penodi Gwern Gwynfil i swydd newydd Prif Weithredwr
Mae YesCymru wedi penodi Gwern Gwynfil i swydd newydd Prif Weithredwr llawn amser, yn adrodd i Gorff Llywodraethol Cenedlaethol (Bwrdd Cyfarwyddwyr) y sefydliad.  
article image
Lowri Joyner yn ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith yn Ysgol Bro Teifi
Mae Lowri Joyner o Landysul wedi ennill gwobr arbennig Prentisiaethau Mudiad Meithrin sy’n cynnig hyfforddiant cydnabyddedig wedi’i achredu i bobl sy’n gweithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar  megis Cylchoedd Meithrin a dosbarthiadau meithrin ledled Cymru. 
article image
Emily Ellis yn ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith yng Nghylch Meithrin Bodawen
Mae Emily Ellis sy’n ddisgybl yn Ysgol Glan Clwyd wedi ennill gwobr arbennig Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam sy’n cynnig hyfforddiant cydnabyddedig wedi’i achredu i bobl sydd am weithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar gan drefnu lleoliadau gwaith i ymgeiswyr mewn Cylchoedd Meithrin, dosbarthiadau meithrin a meithrinfeydd ledled Cymru.
article image
Donna Puw yn ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith yng Nghylch Meithrin Garn Bach Tryweryn
Mae Donna Puw o’r Parc ger Bala wedi ennill gwobr arbennig Prentisiaethau Mudiad Meithrin sy’n cynnig hyfforddiant cydnabyddedig wedi’i achredu i bobl sy’n gweithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar  megis Cylchoedd Meithrin a dosbarthiadau meithrin ledled Cymru. 
article image
Bethan Reynolds yn ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith ym Meithrinfa Dechrau Disglair
Mae Bethan Reynolds sy’n ddisgybl yn Ysgol Bro Myrddin wedi ennill gwobr arbennig Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam sy’n cynnig hyfforddiant cydnabyddedig wedi’i achredu i bobl sydd am weithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar gan drefnu lleoliadau gwaith i ymgeiswyr mewn Cylchoedd Meithrin, dosbarthiadau meithrin a meithrinfeydd ledled Cymru.
article image
Dau Gwmni Cynhyrchu o Ogledd Cymru i Gynhyrchu Gogglebocs Cymru
Mae S4C wedi cyhoeddi heddiw mai dau gwmni cynhyrchu o Ogledd Cymru sydd wedi ennill tendr i gynhyrchu cyfres Gogglebocs Cymru, sef Chwarel a Cwmni Da.
article image
Anrhydeddu Graddedigion Tystysgrif Ôl-radd Cyfieithu ar y Pryd ar Faes yr Eisteddfod
Mae tair myfyrwraig sydd newydd raddio gyda chymhwyster ôl-radd Cyfieithu ar y Pryd o Brifysgol Cymru Y Drindod wedi cael eu hanrhydeddu mewn seremoni wobrwyo arbennig ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron yr wythnos ddiwethaf.
article image
S4C yn cyhoeddi tendr i wneud Gogglebocs Cymru yn fersiwn Gymraeg o Gogglebox
Mae S4C yn ddarlledwr cyhoeddus a'r unig sianel deledu Gymraeg yn y byd. Mae S4C yn darparu ystod eang o raglenni gan gynnwys drama, rhaglenni dogfen, newyddion, cerddoriaeth, adloniant, chwaraeon byw, a rhaglenni plant.
 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3