article image
Anrhydeddu Graddedigion Tystysgrif Ôl-radd Cyfieithu ar y Pryd ar Faes yr Eisteddfod
Mae tair myfyrwraig sydd newydd raddio gyda chymhwyster ôl-radd Cyfieithu ar y Pryd o Brifysgol Cymru Y Drindod wedi cael eu hanrhydeddu mewn seremoni wobrwyo arbennig ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron yr wythnos ddiwethaf.
article image
Dyfarniad ‘arbennig o gadarnhaol’ i ysgol gynradd Gymraeg
Mae arolygwyr ysgolion wedi canmol ysgol gynradd Gymraeg yng Nghaerdydd fel "cymuned ddysgu lwyddiannus sy'n dathlu Cymreictod, amrywiaeth a chyflawniad y disgyblion yn arbennig o dda."
article image
Ffion Hann-Jones yw enillydd Gwobr Goffa Norah Isaac 2022
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cyhoeddi mai enillydd Gwobr Goffa Norah Isaac 2022 yw Ffion Hann-Jones, myfyrwraig BA Addysg Gynradd gyda SAC o ardal Abertawe.
article image
Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Gyngor Ceredigion i ddefnyddio pwerau ail gartrefi newydd 'yn llawn'
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Arweinydd Cyngor Ceredigion gan alw arno i  ‘wneud defnydd llawn’ o’i bwerau newydd i fynd i’r afael â’r argyfwng tai.  
article image
Marc Berw Hughes yw Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc Cyngor Sir Ynys Môn
Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi penodi Marc Berw Hughes yn Gyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc y Sir.
article image
Buddsoddi £2.9milliwn i gryfhau addysg Gymraeg ymhellach yng Ngwynedd
Heddiw (19 Gorffennaf) bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried argymhelliad i gyflwyno cais terfynol i Lywodraeth Cymru am £2.9miliwn o arian grant i gryfhau addysg Gymraeg yn y sir.
article image
Catrin Llwyd yw enillydd Gwobr Norah Isaac yng Ngwobrau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Mae myfyrwraig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill Gwobr Norah Isaac yn seremoni flynyddol Gwobrau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gynhaliwyd neithiwr (Gorffennaf 13eg) yng Nghanolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin.
article image
Prifysgol Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng Nghymru am foddhad myfyrwyr
Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng Nghymru am foddhad myfyrwyr yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) sydd wedi ei gyhoeddi heddiw, ddydd Mercher 6 Gorffennaf 2022.
article image
Caerdydd i elwa o ehangu'r ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig
Bydd disgyblion o bob rhan o Gaerdydd yn elwa o ehangu'r ddarpariaeth addysg anghenion dysgu ychwanegol ac arbennig, a bydd y cynigion a argymhellir yn creu mwy na 270 o leoedd ychwanegol dros y blynyddoedd nesaf.
article image
‘Damwain Hapus’ – myfyriwr yn cael gyrfa newydd ar ôl uwchsgilio drwy gwrs y Drindod Dewi Sant
Daeth Dan Blyth, sy’n gweithio i’r GIG, o gefndir fel Athro Cynradd ac i mewn i’w ail yrfa yn y gwasanaeth iechyd yn annisgwyl, a hyn, yn ei eiriau ef, oedd “y ddamwain orau erioed!”, ar ôl i gydweithiwr argymell y rhaglen Diploma Cysylltiol y CIPD mewn Rheoli Pobl yn y Drindod Dewi Sant am ddatblygiad proffesiynol.  
 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3