article image
Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd yw’r ieuengaf erioed yn hanes yr Ŵyl
Heddiw cyhoeddwyd mai Shuchen Xie, sy’n 12 oed ac yn byw yng Nghaerdydd yw Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022 – a’r ieuengaf erioed i gipio Prif Wobr yn hanes yr Ŵyl.
article image
Cigydd o'r gogledd ddwyrain yn herio'r goreuon mewn cystadleuaeth
Mae cigydd o'r Gogledd Ddwyrain, Ben Roberts, ar fin wynebu her fwyaf ei yrfa wrth iddo gystadlu â chwech o gigyddion gorau Prydain ac Iwerddon yn rownd derfynol cystadleuaeth Gigydda WorldSkills UK 2021.
article image
Artist yn ennill gwobr brynu Artes Mundi Ymddiriedolaeth Derek Williams
Mae un o artistiaid Artes Mundi 9, Prabhakar Pachpute, wedi ennill Gwobr Brynu Artes Mundi gan Ymddiriedolaeth Derek Williams.
article image
Buddugwyr Eisteddfod T i ffurfio Côr yr Urdd a theithio i Alabama
Fe fydd 16 o fuddugwyr gŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni yn cael y cyfle euraidd i ymuno â chôr newydd sbon – Côr yr Urdd – fydd yn teithio allan i Alabama yn 2022.
article image
Lansio cystadleuaeth farddoniaeth i blant i gyd-fynd gyda Chymru yn yr Ewros
I ddathlu fod ein tîm pêl-droed cenedlaethol wedi cyrraedd rowndiau terfynol Ewro 2020, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Llenyddiaeth Cymru wedi dod ynghyd i lansio Cystadleuaeth Farddoniaeth ecsgliwsif Cymru Ewro 2020.
article image
Eisteddfod T yn cyhoeddi cystadlaethau celf newydd er cof am Cen Williams
Ar Ddiwrnod y Llyfr mae Eisteddfod yr Urdd yn falch o gyhoeddi fod dwy gystadleuaeth newydd yn ymddangos yn y Rhestr Testunau eleni er cof am y diweddar Cen Williams, y cartwnydd, gyda’r gobaith o annog y genhedlaeth nesaf i roi pensel ar bapur, neu frwsh ar gynfas.
article image
Beic pedair olwyn newydd i ffermwr ifanc lwcus
Fe enillodd Dewi Davies, aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanddeiniol qwad beic newydd yn wobr yn ystod y Ffair Aaeaf y llynedd ac mae bellach wedi derbyn y beic ac fe fydd yn gwneud yn fawr ohono yn ystod y tymor wyna eleni.
article image
Yr Urdd yn datgelu trefniadau Eisteddfod T 2021
Mae'r Urdd wedi cyhoeddi y bydd Eisteddfod T yn ei ôl, gyda mwy o gystadlaethau na'r llynedd, gan addo profiad mwy arloesol i blant Cymru.
article image
Cystadlu brwd ymhlith ffermwyr ifanc yn y Ffair Aeaf Rithiol 2020
Daeth dros 150 o aelodau ynghyd i gystadlu yn Ffair Aeaf Rithiol 2020 gan arddangos nid yn unig sgiliau a thalent yn eu meysydd cystadleuol ond eu gallu technolegol.
article image
Danteithion o Gymru i enillydd hampyr y Ffair Aeaf
Daeth y Nadolig yn gynnar i un ffan o fwyd Cymreig, wrth iddi gael hamper yn llawn danteithion Cymreig cyn y gwyliau.
 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3