article image
Y Scarlets yn ymuno â Hybu Cig Cymru i gyhoeddi canllaw ffitrwydd a maeth
Mae’r Scarlets wedi ymuno â Hybu Cig Cymru (HCC) i gyhoeddi canllaw ffitrwydd a maeth cynhwysfawr i bobl ifanc Cymru.
article image
Deli Cymru yn creu cynnwrf yn McArthurGlen
Mae siopwyr wedi bod yn bachu ar y cyfle i brynu bwyd a diod Artisan o Gymru yn un o brif leoliadau manwerthu Cymru – McArthurGlen Designer Outlet Pen-y-bont ar Ogwr.
article image
Coffi gan Bay Coffee Roasters o Geredigion yn ennill gwobr tair seren ‘Great Taste 2022’
A hwythau wedi'u lleoli uwchben traeth Tresaith yng Ngheredigion, mae Bay Coffee Roasters wedi cael eu henwi ymhlith y cynhyrchwyr bwyd a diod gorau yn fyd-eang eleni, gan ennill gwobr tair seren ‘Great Taste’ am eu cynnyrch 'Indonesian Sumatran Fairtrade Organic' yn y gwobrau bwyd a diod enwog.
article image
Cynhyrchu Cig Coch yn Debycach i'r hyn oedd cyn Covid, ond Pwysau Allanol yn Dechrau Gwasgu
Mae'r rhifyn diweddaraf o Fwletin y Farchnad gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn dadansoddi'r hyn sy'n digwydd o ran cynhyrchu cig oen, cig eidion a phorc yn y DG, ar adeg pan fo'r dystiolaeth ddiweddaraf yn dangos fod effaith y pandemig Covid ar y diwydiant yn lleihau.
article image
Lansio llyfr coginio newydd i ysbrydoli teuluoedd i goginio adre
Gyda’r wasgfa ar safonau byw yn debygol o arwain llawer o deuluoedd i fod eisiau coginio o gynhwysion crai er mwyn arbed ar eu biliau bwyd, mae llyfr coginio newydd wedi’i lansio gan Hybu Cig Cymru (HCC) i ysbrydoli teuluoedd i goginio mwy o brydau yn y cartref, gan ddefnyddio bwydydd ffres gan gwynnws cig coch Cymreig.
article image
Ni ddylai bargeinion masnach y dyfodol danseilio llwyddiant cig coch Cymru o ran cynaliadwyedd, medd cadeirydd HCC
Byddai’n gam gwag trychinebus pe bai’r rownd nesaf o gytundebau masnach rhyngwladol yn gyrru cwsmeriaid y DU i brynu bwyd llai cynaliadwy na chig coch o Gymru, rhybuddiodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC), Catherine Smith.
article image
Cyllid Newydd yn Rhoi Hwb i Gig Oen Cymru i Elwa o Gwpan y Byd
Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn anelu at ddefnyddio’r proffil y bydd Cwpan y Byd FIFA yn ei roi i Gymru i hyrwyddo allforio bwyd mwyaf blaenllaw’r wlad – Cig Oen Cymru PGI – mewn dwy farchnad allweddol, ac mae wedi sicrhau cyllid ychwanegol gan Llywodraeth Cymru tuag at y rhaglen.
article image
Francesco Mazzei yw ‘Cig-gennad’ newydd ymgyrch Cig Oen Cymru
Mae’r cogydd teledu adnabyddus, Francesco Mazzei, wedi’i enwi fel ‘Cig-gennad’ newydd ymgyrch Cig Oen Cymru PGI ar gyfer 2022.
article image
Ffermwyr yn Gwneud y Defnydd Gorau o Dir Glas Wrth i Brisiau Ynni a Gwrtaith Gynyddu
Mae gwneud mwy o ddefnydd o bori cylchdro, torri’r defnydd o wrtaith, a buddsoddi mewn mathau blaengar o laswellt a meillion ymhlith y strategaethau sy’n cael eu hystyried gan ffermwyr Cymru i ymdopi â chostau mewnbwn cynyddol, yn ôl ymatebion i arolwg byr gan Hybu Cig Cymru (HCC).
article image
Corff Cig yn Cefnogi Cogyddion Creadigol
Mae’r corff cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) wedi llongyfarch enillwyr cystadleuaeth Cogurdd eleni, ac yn edrych ymlaen at barhau i annog cogyddion ifanc Cymru i fod yn greadigol yn y gegin trwy lansio llyfr o ryseitiau newydd.
 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3