article image
Ken Owens yn ymuno â Staff Hyfforddi Academi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant
Mae Academi Chwaraeon Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o gyhoeddi bod Ken Owens, Capten y Scarlets, y Llewod a Chymru ar hyn o bryd, wedi ymuno â staff hyfforddi’r Clwb Rygbi Dynion.
article image
Llety unigryw yn barod am dymor gwyliau newydd
Mae Llety Arall yn cyhoeddi lansio ei wefan newydd, gan gynnig cyfle i gwsmeriaid brofi llety unigryw dafliad carreg o Barc Cenedlaethol Eryri. Wedi ei leoli yng Nghaernarfon, mae Llety Arall yn falch o gynnig blas go iawn ar ddiwylliant a lletygarwch Cymreig yng nghanol tref Gymreiciaf Cymru.
article image
£5.1 miliwn yn dod â chysur i gymunedau ledled Cymru
Y mis hwn, mae 90 o grwpiau a sefydliadau cymunedol ledled Cymru’n croesawu’r Flwyddyn Newydd gyda’r newyddion eu bod wedi derbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.
article image
Drama trosedd Dal y Mellt wedi ei werthu i Netflix
Mae Abacus Media Rights wedi gwerthu drama trosedd S4C, Dal y Mellt (Rough Cut) 6x60 i Netflix. Hon fydd y ddrama uniaith Gymraeg gyntaf i gael ei drwyddedu ar Netflix a bydd yn cael ei ddarlledu ar Netflix o Ebrill 2023.
article image
Prifysgol Aberystwyth yn croesawu Prif Arweinydd y Ganolfan Ddeialog newydd
Mae arbenigwraig flaenllaw ar y berthynas rhwng deialog a chyfnewid gwybodaeth wedi cychwyn ar ei swydd fel Prif Arweinydd Canolfan Ddeialog newydd Prifysgol Aberystwyth.
article image
Cymeradwyo cais am arian sylweddol i adfywio Caergybi
Mae cais am arian sylweddol fydd yn helpu i adfywio canol tref Caergybi ac yn hybu ei ffyniant wedi ei gymeradwyo gan Lywodraeth y DU.
article image
Nadolig Cadarnhaol yn dod â Llawenydd i Gig Oen Cymru er gwaethaf Anawsterau Mân-werthu
Mae ystadegau newydd ynghylch gwerthiant bwyd dros gyfnod y Nadolig 2022 yn awgrymu bod siopwyr wedi cefnu ar dwrci ac wedi troi at gigoedd eraill fel cig oen.
article image
Ymweliad y Gweinidog Addysg ag Ysgol Bro Pedr
Bu Mr Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Llywodraeth Cymru, yn ymweld ag Ysgol Bro Pedr ddydd Iau, 12 Ionawr.
article image
Gwireddu breuddwydion o ganu gyda Bronwen Lewis
Os fyddech chi’n cael y cyfle i rannu llwyfan gydag unrhyw un, pwy fydden nhw? Ydi, mae Canu Gyda Fy Arwr yn ôl! Mae’r canwr Rhys Merion wedi bod yn ddigon lwcus i gael canu gyda rhai o enwau mawr y byd cerddorol, ac yn y gyfres Canu Gyda fy Arwr, mae o am roi’r un profiad i eraill.
article image
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon yn ymweld â Cheredigion
Ymwelodd Dawn Bowden AS, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon ag Amgueddfa Ceredigion a Chanolfan Alun R. Edwards yn Aberystwyth ar ddydd Iau, 15 Rhagfyr, 2022. Mi wnaeth Mary Ellis, Pennaeth y Tim Archifau a Llyfrgelloedd yn y Llywodraeth, ymuno a’r Dirprwy Weinidog ar yr ymweliad.
 • Popeth6085
 • Newyddion
  5698
 • Addysg
  2101
 • Hamdden
  1854
 • Iaith
  1607
 • Celfyddydau
  1439
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  593
 • Arian a Busnes
  523
 • Amaethyddiaeth
  464
 • Bwyd
  425
 • Chwaraeon
  356
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  60
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Teledu
  6
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3