Penodi dau aelod newydd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Mai 13, 2022

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi penodi dau aelod newydd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cadarnhaodd y Gweinidog fod Naomi Luhde-Thompson a Delyth Lloyd wedi cael eu penodi i’r Awdurdod.

Fel rhan o’u rôl byddan nhw’n helpu i arwain gwaith y Parc Cenedlaethol, gan gefnogi ei arweinyddiaeth a chyfrannu at y gwaith o ddatblygu cynlluniau a blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol.

Mae’r ddau penodiad ar gyfer pedair blynedd, tan 2026.

Dywedodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James: "Mae Naomi a Delyth yn dod â thoreth o brofiad, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw.

"Mae’r rôl mae ein Hawdurdodau Parc Cenedlaethol yn ei chwarae bellach yn bwysicach nac erioed wrth fynd i’r afael â materion sydd o bwys cenedlaethol a rhyngwladol, fel lliniaru effeithiau newid hinsawdd, datgarboneiddio, atal colli bioamrywiaeth a hyrwyddo twristiaeth fwy cynaliadwy. Mae’n hanfodol bod y sefydliadau hyn yn cael eu rheoli’n dda, a’n bod yn penodi aelodau a chanddyn nhw amrediad o sgiliau a phrofiad i’w helpu i wireddu’r uchelgeisiau hynny."

Ymrwymiad gwaith

Mae Aelodau o’r Awdurdodau Parc Cenedlaethol yn derbyn tâl o £4,738 y flwyddyn, gan adlewyrchu ymrwymiad amser o 44 diwrnod y flwyddyn.
Mae’r penodiadau hyn wedi cael eu gwneud yn unol â Chod Llywodraethiant Penodiadau Cyhoeddus. Nid yw’r un ohonynt wedi ymgymryd ag unrhyw weithgareddau gwleidyddol yn y pum mlynedd diwethaf nac yn dal unrhyw swyddi Gweinidogol eraill.

Mwy

GWELD POPETH

Trafod mathau o ffermio cynaliadwy fel atebion i daclo newid hinsawdd

Prosiectau amgylcheddol LIFE yn dathlu 30 mlynedd

Gwyn Nicholas yn ennill medal goffa Syr TH Parry-Williams

 • Popeth5861
 • Newyddion 5508
 • Addysg 2044
 • Hamdden 1840
 • Iaith 1566
 • Celfyddydau 1397
 • Amgylchedd 965
 • Gwleidyddiaeth 925
 • Iechyd 660
 • Llenyddiaeth 640
 • Cerddoriaeth 577
 • Arian a Busnes 500
 • Amaethyddiaeth 432
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 344
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 288
 • Ar-lein 258
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 255
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3