Partneriaeth i greu llwybr newydd er mwyn cyfuno rygbi â gwaith academaidd

Mehefin 08, 2023

Mae partneriaeth strategol newydd wedi’i chreu rhwng Academi Chwaraeon Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Coleg Llanymddyfri a Chlwb Rygbi Llanymddyfri i ddarparu llwybr i fyfyrwyr gyfuno eu huchelgeisiau academaidd a rygbi trwy Addysg Bellach, Uwch a rygbi lled-broffesiynol.

Mae pob un o’r tri sefydliad eisoes wedi cydweithio ar fentrau academaidd a chwaraeon allweddol ac mae’r bartneriaeth hon yn cryfhau eu perthynas ymhellach. 

Mae’r dysgwr yn ganolog i Grŵp Y Drindod Dewi Sant, ac mae ei ymrwymiad i ddarparu profiad dysgu ardderchog yn greiddiol i’w weithgareddau. 

Bwriad pob un o’r tri sefydliad yw cefnogi myfyrwyr sy’n ymwneud â rygbi perfformiad uchel wrth iddynt astudio.  

Bydd y bartneriaeth hon yn rhoi mynediad i fyfyrwyr at hyfforddiant rygbi ar lefel broffesiynol a hyfforddiant cryfder a chyflyru, yn ogystal â chyngor ar faeth, deiet a ffordd o fyw.

Bydd gan y myfyrwyr amrywiaeth o ddewisiadau academaidd yn ogystal â chael chwarae yng Nghynghrair Colegau/Ysgolion Dan 18 URC tra byddant yng Ngholeg Llanymddyfri. Mae hyn hefyd yn wir pan fyddant yn symud i’r Drindod Dewi Sant ar gyfer eu Haddysg Uwch a chwarae yn strwythur Cynghrair / Cwpan Undeb Rygbi BUCS.

Ochr yn ochr â hyn, cânt eu cefnogi gan Glwb Rygbi Llanymddyfri sydd â llwybrau i’w dimau ar lefel Dan 18 a’i dîm Lled-Broffesiynol.

Meddai Lee Tregoning, pennaeth Academi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant:

“Rydym yn wastad yn ceisio gwella’r cysylltiadau rhwng addysg bellach ac uwch i greu llwybrau unigryw fel hwn ar gyfer rhagoriaeth academaidd a pherfformiad uchel mewn rygbi a fydd o fudd i’n dysgwyr.

“Rydym yn croesawu’r cyfleoedd y mae hyn yn ei greu ar gyfer mwy o aliniad rhwng y tri sefydliad. Ein nod yw datblygu a gwella ein partneriaeth ac i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd addysg bellach, uwch a rygbi Lled-broffesiynol i’n dysgwyr yn y byd academaidd a rygbi.”

Meddai Gareth Potter, pennaeth rygbi yn Y Drindod Dewi Sant: 

“Bydd y gwasanaethau a ddarperir gan bob parti yn rhoi llwybr pum mlynedd i fyfyriwr nodweddiadol lle gall hyfforddi a chwarae ar y lefel uchaf mewn chwaraeon coleg, prifysgol a rygbi lled-broffesiynol wrth gyflawni ei nodau academaidd ar yr un pryd.”

Ychwanegodd Dominic Findlay, Warden Coleg Llanymddyfri: 

“Rydym yn falch iawn o fod yn ymuno â Chlwb Rygbi Llanymddyfri a’r Drindod Dewi Sant mewn partneriaeth gyffrous iawn sy’n rhoi cyfle i’n chwaraewyr Rygbi ifanc talentog ac uchelgeisiol hyfforddi a chwarae i dîm blaenllaw yn Uwch Gynghrair Cymru wrth gyfuno eu cyrsiau addysg Bellach.

“Mae’r Coleg hwn wedi gweithio’n llwyddiannus â’r ddau sefydliad dros nifer o flynyddoedd a bydd y bartneriaeth hon yn cyflwyno hyd yn oed yn fwy o fuddion i’n disgyblion. Mae gweithio i gadw bechgyn a merched peniog sy’n gymwys i chwarae dros Gymru yng Nghymru a’r ardal yn hynod bwysig wrth i URC a’r Rhanbarthau weithio drwy’r nifer o heriau y maen nhw’n eu hwynebu. Talent ifanc Cymru yw’r dyfodol, a bydd y bartneriaeth hon yn helpu i greu llwybr arall eto iddynt yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod.” 

Meddai Peter Rees, Cadeirydd Clwb Rygbi Llanymddyfri: 

“Mae’r Porthmyn wedi elwa ar berthynas waith ardderchog â Choleg Llanymddyfri erioed ac rydym nawr yn falch iawn o ehangu ein partneriaeth i gynnwys Y Drindod Dewi Sant.

“Mae’r Uwch Gynghrair yng Nghymru yn rhan bwysig iawn o’r llwybr at rygbi proffesiynol ond gall fod yn yrfa heriol felly mae’n bwysig iawn y gallwn ddarparu pob cyfle i’n chwaraewyr ddatblygu eu gyrfa academaidd yn gyfochrog â chwarae ac, yn yr un modd, rydym am roi cyfle i fyfyrwyr dawnus yn y Coleg a’r Brifysgol gychwyn eu gyrfa rygbi proffesiynol ar lefel uchaf rygbi clwb yng Nghymru. Credwn mai hon yw un o’r perthnasoedd cyntaf o’r fath sydd wedi’i llunio o gwmpas clwb Lled-Broffesiynol Cymraeg ac mae’n dangos y pwyslais mawr a roddwn ar bob agwedd ar ddatblygiad chwaraewyr yng Nghlwb Rygbi Llanymddyfri.”

Mwy

GWELD POPETH

£497,000 i Mudiad Meithrin

Cyhoeddi enwau tri unigolyn sydd wedi eu dewis i gynrychioli Mudiad Meithrin a’r Blynyddoedd Cynnar ar daith i Batagonia

Digwyddiad na fydd unrhyw ffermwr o Gymru am ei golli

 • Popeth6228
 • Newyddion
  5809
 • Addysg
  2118
 • Hamdden
  1860
 • Iaith
  1623
 • Celfyddydau
  1448
 • Amgylchedd
  999
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  677
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  600
 • Arian a Busnes
  545
 • Amaethyddiaeth
  481
 • Bwyd
  445
 • Chwaraeon
  366
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  320
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  272
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  176
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  66
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3