Mudiad Meithrin yn dathlu data sy’n dangos cynnydd o 38% mewn oriau gofal plant

Ionawr 18, 2024

Fel sefydliad sy’n angerddol am roi’r Gymraeg i blant Cymru, mae Mudiad Meithrin yn hynod falch o gyhoeddi fod cynnydd sylweddol i’w weld yn yr oriau o ofal wythnosol sydd ar gael i blant sy’n mynychu ein darpariaethau gofal plant ledled Cymru ac yn arbennig felly ein Cylchoedd Meithrin.

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

“Mae’r ffigwr cyfanswm wythnosol wedi codi’n syfrdanol o 6,180 o oriau o ofal plant yr wythnos yn 2015/16 i 8,554 o oriau yr wythnos eleni - cynnydd trawiadol o 2,374 o oriau o ofal plant a’r cyfanswm oriau uchaf erioed.”

Mae’r data yn cadarnhau pwysigrwydd ein gwaith i ehangu gwasanaethau Cylchoedd Meithrin ynghyd â’r gwaith o agor Cylchoedd Meithrin newydd trwy’r cynllun Sefydlu a Symud (SaS). Ers sefydlu’r cynllun SaS yn 2017 mae 61 o Gylchoedd Meithrin wedi eu hagor neu ehangu ledled Cymru.

Yn ogystal â hyn mae canran dilyniant yn parhau yn uchel ledled Cymru – gyda 86.85% o blant yn trosglwyddo o’n Cylchoedd Meithrin i addysg Gymraeg. Gwelodd sawl sir y cynnydd uchaf mewn dilyniant ers 2016 gyda Conwy yn cynyddu o 83.37% yn 2015-16 i 99.66% yn 2022-23 a Phowys yn cynyddu o 74.27% yn 2015-16 i 86.32% yn 2022-23.

Mae’r data hefyd yn fodd i dynnu sylw at y model cynyddol sydd i’w weld yn datblygu yn ein Cylchoedd Meithrin trwy symud o ofal sesiynol am fore yn unig fel oedd yn arferol yn draddodiadol i gynnig darpariaeth gofal dydd llawn a’r manteision amlwg hynny i blant a’u rhieni/gofalwyr. Bellach mae 11,076 o blant yn mynychu ein Cylchoedd Meithrin ar hyd a lled Cymru gan gynnig addysg a gofal dydd fforddiadwy o safon uchel i deuluoedd.

Ychwanegodd Gwenllian:

“Mae hyn yn rhoi mwy o dystiolaeth i ni am gynnydd ieithyddol y plant na ffigyrau plant a dilyniant i addysg Gymraeg yn unig, achos yn amlwg, po fwyaf o gyswllt y caiff plentyn gyda’r Gymraeg, po orau, gan y bydd yn caffael yr iaith yn gyflymach.”

Mwy

GWELD POPETH

Pedwar Cyfarwyddwr Anweithredol Newydd yn Ymuno â Bwrdd Menter a Busnes

£2 filiwn ar gyfer tri deg o brosiectau arloesol

Traethau Ceredigion yn ennill Gwobrau Arfordir eto yn 2024

 • Popeth6318
 • Newyddion
  5896
 • Addysg
  2130
 • Hamdden
  1866
 • Iaith
  1638
 • Celfyddydau
  1457
 • Amgylchedd
  1011
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  685
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  604
 • Arian a Busnes
  565
 • Amaethyddiaeth
  496
 • Bwyd
  452
 • Chwaraeon
  367
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  321
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  281
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  178
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  77
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  4
 • Llythyron
  3