Mudiad Meithrin yn cyfrannu at raglen newydd i blant - ‘Annibendod’

Ebrill 16, 2024

Mae Mudiad Meithrin yn falch i gyhoeddi partneriaeth newydd rhwng cwmni ‘Cynyrchiadau Twt’, S4C a’r Mudiad, i ddatblygu cyfres ddoniol newydd i gyflwyno’r Gymraeg i blant ifanc trwy ddefnydd comedi.

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin: 

“Mae aelodau staff sy’n arbenigo ar y dull trochi iaith yn ein cynllun ‘Croesi’r Bont’ wedi mwynhau’r profiad o gael gweithio ar y rhaglen Annibendod gan gynghori ar batrymau iaith sy’n addas i blant sy’n gwylio ‘Cyw’ a phlant hŷn sy’n dysgu Cymraeg. Mae hi’n allweddol bwysig defnyddio pob cyfle a phob cyfrwng i gyflwyno’r Gymraeg i blant gan gofio fod comedi’n gallu denu cynulleidfa newydd. Mae gan S4C a Mudiad Meithrin berthynas hir o gydweithio ac mae cywaith gyda chwmni cynhyrchu annibynnol ‘Cynyrchiadau Twt’ wedi bod yn brofiad newydd eto i ni fel sefydliad.”

Bydd y rhaglen yn cael ei darlledu fis Ionawr 2025.

Dywedodd Sioned Geraint, Comisiynydd Cynnwys Plant a Dysgwyr S4C:

“Fe gefais fy nenu at y gyfres Annibendod gan ei fod yn syniad gwreiddiol sydd yn gweithio ar ddwy lefel, gan gyfuno comedi a slapstic gyda phatrymau ieithyddol. Bydd y gyfres yn apelio at wylwyr Cyw 2-5 oed sy’n rhugl yn y Gymraeg fydd yn mwynhau’r comedi, a bydd Annibendod hefyd yn addas ar gyfer y rhai hynny sydd yng nghyfnod allweddol 1 a 2 sy’n dysgu Cymraeg. 

Wrth i S4C ymateb i’r darged o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae’n bwysig i ni gael cynnwys plant sy’n apelio at siaradwyr Cymraeg hyderus a rhai sy’n ddysgwyr fel ei gilydd, er mwyn gwneud y Gymraeg yn berthnasol. Mae comedi yn gerbyd ardderchog i wneud hynny am ei fod yn gyfrwng mor weledol ac yn boblogaidd ymysg plant, a dwi’n edrych ymlaen yn fawr i weld y penodau gorffenedig.”

Meddai Siwan Jobbins, Rheolwr-gyfarwyddwr Cynyrchiadau Twt:

“Comedi am hynt a helynt Anni, merch ddireidus, llawn hwyl, ychydig yn anarchaidd a hynod o anniben yw Annibendod. 

Mae’r comedi’n weledol, gydag iaith syml, fydd yn, galluogi’r gwylwyr i ymgolli yn hwyl anturiaethau Anni, ei ffrindiau a’i bochdew, Bochau wrth ymdrochi yn yr iaith. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Mudiad Meithrin ar gynnwys ieithyddol y gyfres.”

Mwy

GWELD POPETH

Pedwar Cyfarwyddwr Anweithredol Newydd yn Ymuno â Bwrdd Menter a Busnes

£2 filiwn ar gyfer tri deg o brosiectau arloesol

Traethau Ceredigion yn ennill Gwobrau Arfordir eto yn 2024

 • Popeth6318
 • Newyddion
  5896
 • Addysg
  2130
 • Hamdden
  1866
 • Iaith
  1638
 • Celfyddydau
  1457
 • Amgylchedd
  1011
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  685
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  604
 • Arian a Busnes
  565
 • Amaethyddiaeth
  496
 • Bwyd
  452
 • Chwaraeon
  367
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  321
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  281
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  178
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  77
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  4
 • Llythyron
  3