Menter a Busnes yn gosod her gorfforol i’r staff i godi arian at achosion da

Mehefin 21, 2022

Ar 23 Mehefin 2022 bydd aelodau tîm Menter a Busnes yn cerdded ac yn beicio i Aberystwyth er mwyn codi arian tuag at DPJ Foundation a Tir Dewi. 

Fel rhan o’u Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, bob blwyddyn mae staff Menter a Busnes yn dewis elusen i gefnogi. Eleni penderfynwyd cefnogi dwy elusen sy’n agos iawn at galonnau nifer o’r staff sef DPJ Foundation a Tir Dewi. Mae’r ddwy elusen yn gwneud gwaith amhrisiadwy yng nghymunedau Cymru yn enwedig yng nghefn gwlad. 

Fel rhan o’r ymgyrch i godi arian dros y flwyddyn, penderfynwyd gosod her i’r staff i gyrraedd Aberystwyth ar gyfer cyfarfod tîm, unai ar feic neu ar droed. 

Bydd rhai aelodau (dewr!) yn beicio o Gaerdydd a Bangor i Aberystwyth, gydag eraill yn cerdded llwybr arfordir Ceredigion neu lwybr Cwm Rheidol. 

Bydd y beicwyr yn cael dewis o’r teithiau yma: 

·      Bangor i Aberystwyth (153.18km), 

·      Caerdydd i Aberystwyth (173.31km) 

·      Meifod i Aberystwyth (87.36km).

I’r rhai sy’n dymuno cerdded, bydd y staff yn dewis o blith: 

·      Llwybr Cwm Rheidol o Drawscoed i Aberystwyth (19.31km), 

·      Llwybr arfordir Ceredigion o Borth i Ynys Las a nôl i Aberystwyth (19.72km), 

·      Llwybr arfordir Ceredigion o Llanon i Aberystwyth (19.78km).

Dywedodd Alun Jones, Prif Weithredwr Menter a Busnes, “Ar ôl y ddwy flynedd diwethaf, mae’n holl bwysig i ni drefnu digwyddiadau sy’n rhoi cyfle i’n staff dod ynghyd. Gyda dros 80 o staff eisoes wedi cofrestru ar gyfer yr her, mae’n saff i ddweud bod pawb yn edrych ymlaen yn arw at gyflawni’r her a chodi arian angenrheidiol at y ddwy elusen llawn haeddiannol.” 

Dywedodd Kate Miles, Rheolwr DPJ Foundation, “Rydym yn falch iawn o gefnogaeth Menter a Busnes ac yn edrych ymlaen at weld eu hymdrechion yn dod at ei gilydd ar gyfer y Bererindod. Mae bod yn actif yn un o'r 5 ffordd at les, un arall yw rhoi i eraill, felly bydd staff Menter a Busnes nid yn unig yn helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian i DPJ Foundation a Tir Dewi, ond yn hybu eu lles eu hunain ar yr un pryd. Pob lwc i bawb sy'n cymryd rhan, rydym yn croesi bysedd bydd y tywydd yn garedig a bydd pawb yn mwynhau. Edrychwn ymlaen at ddilyn eich taith a diolch i chi am eich ymdrechion!”

Mae croeso cynnes i bawb i’r promenâd yn Aberystwyth i’w croesawu nôl tua 5pm nos Iau 23 Mehefin. Bydd modd i chi ddilyn y cyfan ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddilyn #PererindodMaB

Mae modd cyfrannu’n ariannol tuag at yr achosion da wrth ymweld â’n tudalen Go Fund Me: http://gofund.me/2bffadc1  

Mwy

GWELD POPETH

Cyhoeddi S4C fel noddwyr Parêd Pride Cymru

S4C yn cyhoeddi tendr i wneud Gogglebocs Cymru yn fersiwn Gymraeg o Gogglebox

Dyfarniad ‘arbennig o gadarnhaol’ i ysgol gynradd Gymraeg

 • Popeth5997
 • Newyddion
  5624
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1585
 • Celfyddydau
  1423
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  666
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  587
 • Arian a Busnes
  510
 • Amaethyddiaeth
  448
 • Bwyd
  414
 • Chwaraeon
  348
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  266
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  50
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3