Menter a Busnes agor tair swyddfa newydd

Tachwedd 29, 2023

Llŷr Roberts, Prif Weithredwr Menter a Busnes
Mae Menter a Busnes, sefydliad blaenllaw cymorth a datblygu busnes, yn falch iawn o gyhoeddi ei dwf parhaus wrth agor tair swyddfa newydd ym Ynys Môn, Llanrwst a Chaerdydd. Mae’r datblygiadau strategol hyn yn dystiolaeth i ymrwymiad y sefydliad i gyrraedd a chefnogi busnesau ym mhob cwr o Gymru, gan hwyluso twf a datblygiad economaidd.

Gyda swyddfeydd eisoes wedi hen sefydlu yn Aberystwyth, Caerfyrddin a Meifod, mae’r swyddfeydd newydd yn Ynys Môn, Llanrwst ac adleoli’r swyddfa yng Nghaerdydd yn ymateb i lwyddiant cynyddol Menter a Busnes wrth feithrin mentergarwch ac arloesedd ledled Cymru. Mae’r ehangu hwn yn cynrychioli ymrwymiad y sefydliad i grymuso busnesau mewn ardaloedd gwledig sydd heb eu gwasanaethu’n ddigonol.

Bydd y swyddfa yn adeilad M-Sparc Ynys Môn, sydd wedi’i leoli ym Mharc Wyddoniaeth arloesol Menai, yn gwasanaethu fel hwb angenrheidiol i staff Menter a Busnes sy’n gweithio ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt.

Bydd y swyddfa yn adeilad Glasdir, Llanrwst, a leolir yng nghwm godidog Conwy, yn ymestyn gafael Menter a Busnes yng Ngogledd Cymru, gan gynnig ei gwasanaethau arloesol i fusnesau yn yr ardal wledig hardd a llwyddiannus hon.

Mae agor y swyddfa newydd ym Mae Caerdydd yn caniatáu gofod yn fwy i staff Menter a Busnes, gan ddiwallu’r galw cynyddol am ei gwasanaethau yn ne Cymru.