Lowri Joyner yn ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith yn Ysgol Bro Teifi

Medi 05, 2022

Lowri Joyner
Mae Lowri Joyner o Landysul wedi ennill gwobr arbennig Prentisiaethau Mudiad Meithrin sy’n cynnig hyfforddiant cydnabyddedig wedi’i achredu i bobl sy’n gweithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar  megis Cylchoedd Meithrin a dosbarthiadau meithrin ledled Cymru. 

Mae Lowri wedi ennill Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul.

Wrth ddyfarnu’r wobr iddi, meddai Rheolwr Cynllun Hyfforddi Mudiad Meithrin, Eunice Jones: 

“Mae hi mor braf gallu gwobrwyo a dathlu gwaith caled unigolion fel Lowri. Bydd ei phrofiad a’i hymdrech yn ysbrydoliaeth i eraill gobeithio”.

Mwy

GWELD POPETH

Yr Urdd yn penodi Branwen Davies i arwain ail-lansiad Cwmni Theatr Ieuenctid

Gŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru Gyntaf i’w chynnal yng Nghanolfan S4C Yr Egin

Fideo newydd gan Thallo yn tynnu sylw at gyflwr personol

 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3