Laura McAllister i roi darlith nodedig ar ddyfodol gwleidyddol Cymru

Tachwedd 20, 2023

Yr Athro Laura McAllister
Nos Fercher yr 22ain o Dachwedd bydd yr Athro Laura McAllister yn traddodi darlith flynyddol yr Archif Wleidyddol Gymreig. Yn ei darlith bydd hi’n cynnig dadansoddiad o’r Gymru gyfoes, yr angen brys am newid adeiladol, ac yn cynnig syniadau ar greu cytundeb newydd rhwng y bobl a’r wladwriaeth. 

Dywedodd Laura McAllister, Athro Polisi Cyhoeddus a Llywodraethu Cymru yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd:

“Trwy dynnu ar fy nghefndir personol a phroffesiynol mewn chwaraeon a gwleidyddiaeth, bydd y ddarlith hon yn ein herio ni fel unigolion yn ogystal â sefydliadau i ailfeddwl sut rydym yn gwneud gwleidyddiaeth, a sut y gallwn fagu hyder gwell yn ein gwlad, dros amser, a allai ddod â seicoleg llwyddiant newydd i ni.”

Meddai Rob Phillips, Archif Wleidyddol Gymreig:

“Rydym yn falch iawn o allu croesawu’r Athro Laura McAllister i draddodi’r ddarlith eleni ar adeg mor ddiddorol yng ngwleidyddiaeth Cymru. Mae’r ddarlith yn binacl calendr yr Archif Wleidyddol ac yn arbennig eleni fel rhan o ddathliadau’r Archif yn 40. Bydd y ddarlith yn gyfle i edrych ymlaen at ddatblygiadau'r dyfodol tra ein bod yn dathlu’r casgliadau gwleidyddol gwych yn y Llyfrgell sy’n cadw hanes gwleidyddiaeth Cymru er budd y bobl.”

Mae ymchwil McAllister yn canolbwyntio ar wleidyddiaeth ac etholiadau Cymru, datganoli, diwygio etholiadol, a rhywedd mewn gwleidyddiaeth. Etholwyd hi’n ddiweddar yn Ddirprwy Lywydd UEFA ac yn aelod o’r Pwyllgor Gweithredol. Mae hi hefyd yn gyd-gadeirydd ar y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. 

Sefydlwyd yr Archif Wleidyddol Gymreig ym 1983 i gydlynu’r gwaith o gasglu tystiolaeth ddogfennol o bob math am wleidyddiaeth yng Nghymru. Mae’n casglu cofnodion a phapurau pleidiau gwleidyddol, gwleidyddion, sefydliadau lled-wleidyddol, ymgyrchoedd a grwpiau pwyso; taflenni, pamffledi ac effemera printiedig eraill; posteri a ffotograffau; gwefannau a thapiau o raglenni radio a theledu. Nid yw ei gwaith wedi’i gyfyngu i adran benodol yn y Llyfrgell. 

Cynhaliwyd darlith flynyddol yr Archif Wleidyddol Gymreig gyntaf yn 1987 ac mae nifer o academyddion, newyddiadurwyr, haneswyr a gwleidyddion wedi cael y cyfle i draddodi’r ddarlith. Darlithwyr blaenorol yn cynnwys yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos, Arglwydd Roberts o Gonwy, John Davies, Yr Arglwydd Bourne, Jeremy Bowen a’r Athro Angela John.

Gallwch archebu tocyn am ddim i’r digwyddiad neu i’r ffrwd ar-lein ar wefan y Llyfrgell: https://www.llyfrgell.cymru

Yn dilyn y ddarlith bydd y testun ar gael ar ein gwefan.

Mwy

GWELD POPETH

Dathlu penblwydd y Sioe Fawr gyda arddangosfa newydd o ffotograffau hanesyddol 

Y Sioe Frenhinol i barhau i ddigwydd adeg gwyliau haf ysgolion

Cyhoeddi enillwyr Ysgoloriaeth Artist Ifanc a Medal Gelf Eisteddfod yr Urdd Maldwyn

 • Popeth6325
 • Newyddion
  5903
 • Addysg
  2130
 • Hamdden
  1866
 • Iaith
  1638
 • Celfyddydau
  1457
 • Amgylchedd
  1011
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  685
 • Llenyddiaeth
  646
 • Cerddoriaeth
  604
 • Arian a Busnes
  565
 • Amaethyddiaeth
  498
 • Bwyd
  452
 • Chwaraeon
  367
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  321
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  282
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  183
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  77
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  4
 • Llythyron
  3