Lansio gwobr newydd i gyfathrebwyr Cymru

Mai 12, 2022

SYLW
Mae SYLW, Cymuned Cyfathrebwyr Cymru yn flwydd oed heddiw ac yn rhan o’r dathliadau, mae gwobr newydd wedi ei lansio er mwyn datblygu gyrfaoedd pobl sy’n gweithio yn y maes Cyfathrebu yng Nghymru.

Mae Gwobr SYLW yn cynnig rhodd ariannol o £500, yn ogystal â sesiynau gan rhai o arbenigwyr Cyfathrebu mwyaf profiadol Cymru. Noddir y wobr eleni gan Brifysgol y Drindod Dewi Sant.

Lansiwyd SYLW gan Manon Wyn James a Gwenan Davies mis mai y llynedd er mwyn creu rhwydwaith gwbl Gymraeg i bobl sy’n gweithio ym maes cyfathrebu, marchnata a chyfryngau cymdeithasol. Mae gan SYLW dros 320 o aelodau erbyn hyn ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae SYLW wedi cynnal cynhadledd gyfathrebu rithiol a chwe sesiwn Sgyrsiau SYLW sef sgyrsiau ar-lein gydag arbenigwyr mewn gwahanol feysydd o gyfathrebu. Un o brif lwyddiannau SYLW yn ystod y flwyddyn oedd Cynllun Mentora newydd lle cafodd 25 o aelodau eu paru gydag arbenigwr o fewn y maes cyfathrebu. Mae nifer wedi cadw mewn cysylltiad gyda’u mentoriaid ac yn dal i elwa o’u cyngor a’u harbenigedd.

“Pa ffordd well o ddathlu ein pen-blwydd yn flwydd oed na thrwy wobrwyo un o’n aelodau sy’n gwbl angerddol am ddatblygu ei gyrfa yn y maes Cyfathrebu.” meddai Gwenan Davies, un o sylfaenwyr SYLW.

“Mae’r wobr yn addas i unrhyw un sydd wedi gweithio o fewn y maes cyfathrebu, marchnata, cyfryngau cymdeithasol neu gysylltiadau cyhoeddus am llai na phum mlynedd. Bydd gofyn i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais a byddwn yn cynnal cyfweliadau ddechrau’r haf. “

Ychwanegodd Manon Wyn James “Bydd yr enillydd yn rywun sy’n wirioneddol mwynhau gweithio yn y maes hwn a sydd eisiau bachu ar bob cyfle i wneud cysylltiadau a datblygu ei gyrfa. Byddwn yn cyhoeddi’r enillydd mewn digwyddiad arbennig ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron. Bydd y digwyddiad yn gyfle i aelodau SYLW ddod ynghyd a rhwydweithio a sgwrsio gyda’n gilydd. Ry’n ni’n hynod o ddiolchgar i Brifysgol y Drindod Dewi Sant am noddi’r wobr eleni.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 Mehefin 2022 ac mae dolen i’r ffurflen gais yma

Mwy

GWELD POPETH

Colli Dyfrig Evans

Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin

Elis Derby yn rhyddhau sengl newydd

 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3