Hybu Cig Cymru yn chwilio am aelodau ar gyfer gweithgor newydd

Hydref 25, 2023

Mae hyd at ddeg o aelodau yn cael eu recriwtio ar gyfer gweithgor newydd i Hybu Cig Cymru (HCC) .

Bydd y Gweithgor Arloesedd ac Ymchwil Cynaliadwy newydd yn gyfuniad o Aelodau Bwrdd  presennol HCC ac ymgeiswyr newydd a ddewisir drwy broses recriwtio.

Nod y gweithgor hwn yw rhoi arweiniad i HCC ynglŷn â meysydd arloesi, ac ymchwil a datblygu sy'n ymwneud â chynaliadwyedd cyffredinol cynhyrchu cig coch yng Nghymru, gan gwmpasu pob agwedd ar gynhyrchu cig coch cynaliadwy.

Mae HCC yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad perthnasol mewn meysydd fel geneteg, iechyd a lles, rheoli tir, rheoli tir glas, adnoddau naturiol a meysydd eraill sydd yn ymwneud ag amaethyddiaeth gynaliadwy a chynhyrchu cig coch.

Eglurodd Pennaeth Cynaliadwyedd a Pholisi’r Dyfodol HCC, Rachael Madeley-Davies: ‘Bydd y Gweithgor newydd hwn yn wirioneddol bwysig i waith HCC, gyda chynaliadwyedd, effeithlonrwydd ac arloesedd i gyd yn uchel ar agenda HCC a’r sector bwyd-amaeth ehangach.’

Mae HCC yn chwilio am unigolion sydd ag arbenigedd a gwybodaeth proffesiynol perthnasol, yn ogystal â dealltwriaeth o’r sectorau amaethyddol a chynhyrchu cig coch yng Nghymru.

Aeth yn ei blaen i ddweud: 'Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cael sgiliau, gwybodaeth a phrofiad amrywiol yn y Gweithgor.  Felly, er y byddwn yn canolbwyntio ar y sector cig coch yng Nghymru, rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd â phrofiad perthnasol o’r tu allan i Gymru.

Ychwanegodd Rachael: ‘Mae arloesi ac ymchwil cynaliadwy yn allweddol er mwyn ysgogi effeithlonrwydd a phroffidioldeb i ffermwyr a’r sector cyfan, yn ariannol ac yn amgylcheddol. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n teimlo y gallan nhw gyfrannu at y maes hwn o waith a thrafodaeth i wneud cais.

Mae modd gwneud cais tan Tachwedd 17. Dylid anfon llythyr eglurhaol a CV gyda phob cais.

Mae'r manylion llawn ar gael ar wefan HCC yma.

Mwy

GWELD POPETH

Menter a Busnes agor tair swyddfa newydd

Yr Urdd yn Cynyddu'r Economi Gymreig gan £45 Miliwn yn 2022-23

Newid cyfansoddiadol yn hanfodol i greu llwybr i Gymru well – Yr Athro Laura McAllister

 • Popeth6260
 • Newyddion
  5841
 • Addysg
  2125
 • Hamdden
  1861
 • Iaith
  1631
 • Celfyddydau
  1451
 • Amgylchedd
  1001
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  680
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  600
 • Arian a Busnes
  550
 • Amaethyddiaeth
  487
 • Bwyd
  448
 • Chwaraeon
  366
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  320
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  277
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  176
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  72
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3