Fideo newydd gan Thallo yn tynnu sylw at gyflwr personol

Hydref 05, 2022

Erbyn hyn, mae Thallo yn enw cyfarwydd yn y byd cerddoriaeth yng Nghymru a thu hwnt ac yn mynd o nerth i nerth. Mae ei record fer a’i senglau cyntaf o 2021 megis Mêl, Pressed and Preserved a The Water a Carry Me yn 2022 wedi derbyn ymateb gwych.

Mae hi wedi ennyn cefnogaeth gan Sian Eleri (Radio 1) a Huw Stephens (BBC 6 Music a Radio Wales) yn ogystal â recordio sesiwn yn Maida Vale a derbyn canmoliaeth yn y wasg gan gynnwys Wonderland, Noctis, God is in the TV Zine, When the Horn Blows a blogiau yn y DU a’r Unol Daleithiau. Ac ymysg hyn oll wedi perfformio yn The Great Escape a sicrhau lle yng ngŵyl SXSW yn 2023.

A nawr, mae fideo i’r gân Pluo o’r record fer newydd, Crescent, wedi’i ryddhau ar blatfform Lŵp S4C. Ac mae hi’n werth ei gweld.

Mae’r fideo wedi’i ysbrydoli gan ffilmiau arswyd seicolegol a’i saethu mewn man hela ysbrydion poblogaidd, Ysbyty Bron y Garth, cyn-wyrcws ac ysbyty gwag o’r 1800au, sydd wedi rhewi mewn amser. 

“Mae’r lleoliad yn adlewyrchu geiriau Pluo o deimlo’n sownd ac yn dirywio.” Meddai Thallo. Teimlad sy’n gyfarwydd iawn iddi.

Yn 2020, buodd Thallo, neu Elin Edwards sy’n wreiddiol o Wynedd a bellach yn byw yn Llundain, yn dioddef o boen cronig a effeithiodd ar ei symudedd hi yn dilyn salwch sydyn. Mae Pluo yn cyffwrdd â’r boen ryfedd o wylio’r byd yn dychwelyd ar ôl y clo mawr tra ei bod hithau’n gaeth. Mae hi’n ei ddisgrifio fel “fy nghlo personol fy hun.”

Ac mae’r fideo sicr yn adlewyrchu’r teimladau hyn:

“Roeddwn i'n teimlo mor sownd, yn methu â dychwelyd i fy mywyd normal.” Meddai Thallo, “Ond yn bennaf oll, gwaedd o ofn yw’r gân am yr unigrwydd a’r anobaith o gael eich gadael ar ôl tra bod pawb arall yn symud ymlaen.”

Mae’r fideo, sydd wedi’i chyfarwyddo gan Aled Wyn Jones ac Andy Pritchard, yn gweld Thallo yn deffro mewn bath llawn gwaed ar lawr yr ysbyty. A thrwy gydol gweddill y fideo, cawn weld brwydr i geisio dianc o’r adeilad sy’n frith o ddelweddau iasol ac ôl-fflachiadau arswydus sy’n arwain at sylweddoliad go sinistr ar y diwedd.

Mwy

GWELD POPETH

Cwmni Castell Howell yn darparu bwydlen gynaliadwy yng nghinio Nuffield

UAC yn cefnogi tîm pêl-droed Cymru drwy lansio sticer arbennig ar fêls

Cyngor Môn eisiau cefnogaeth Llywodraeth Genedlaethol am gais Porthladd Rhydd

 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3