Elis Derby yn rhyddhau sengl newydd

Mai 26, 2022

Bydd Elis Derby yn rhyddhau sengl newydd Lawr ar Fy Nghwch ar label Recordiau Cosh ar y 3ydd o Fehefin.
Bydd y sengl hon yn rhan o'i drydydd albym sydd yn cael ei chymysgu yn Stiwdios Sain ar hyn o bryd. 
 
Mae naws o angen dianc yn 'Lawr ar fy Nghwch' ac mae'n disgrifio’r teimlad o'r angen i gael lle i fynd pan fydd pethau'n mynd yn ormod. Wedi’i cyd ysgrifennu gan Gethin Griffiths, sy’n rhan o’r band Ciwb efo Elis, ac mae’r artist wedi dogfennu’r broses, o greu’r demo drwadd i recordio’r gân gorffenedig. “Mae’r cwch yn metaffor am be bynnag da chi’n cael cic allan ohonno fo fel modd o deimlo’n well am rhywbeth” meddai Elis. 
 
Mae gan y gân atgof o steil a dyfeisgarwch Endaf Emlyn, tôn fyddai’n anhebyg o ddod o unrhywle arall yn y byd heblaw’r Felinheli – y pentref porthladd hardd ar y Fenai.Bydd Elis yn chwarae mewn nifer o gigs dros yr haf a bydd yr albym yn dod allan yn fuan! 
 • Castell Aberteifi - 28/05, 
 • Gwyl Bethel (ger Caernarfon) - 11/06, 
 • Tafarn Y Plu, Llanystumdwy - 01/07

Mwy

GWELD POPETH

Rhifyn arbennig o Gogglebocs Dolig

Figyrau uchaf erioed ar gyfer S4C

Derek Walker yw Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol nesaf Cymru

 • Popeth6069
 • Newyddion
  5687
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Teledu
  6
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3