Dyn o Fôn yn cerdded i Base Camp ar gyfer elusen iechyd meddwl

Mai 14, 2024

Fe aeth Ioan Rhun Jones, 18, ar daith 5,364 medr i Base Camp Everest er mwyn codi arian i'r elusen iechyd meddwl Shout yn ddiweddar. Pwrpas ei daith oedd  codi arian ac ymwybyddiaeth am iechyd meddwl ymysg pobl ifanc a  hyrwyddo pwysigrwydd  siarad am broblemau a allai effeithio ar eu hiechyd meddwl.

Bedair blynedd yn ôl, collodd Ioan a'i frawd Llion eu tad i hunanladdiad. Dywedodd: "Cafodd colli fy nhad effaith enfawr arna i, ac roeddwn i'n cael trafferth siarad am y peth. Fe ddigwyddodd hyn yn ystod y pandemig hefyd, wnaeth pethau’n anoddach.

"Mae elusennau fel Shout yn anhygoel. Dyma'r unig wasanaeth tecst sydd am ddim, yn gyfrinachol ac yn fyw 24/7 i helpu unrhyw un sy'n cael trafferth gyda’i iechyd meddwl. Roeddwn i eisiau codi ymwybyddiaeth am yr elusen hon ond hefyd annog pobl ifanc i chwilio am gymorth os ydyn nhw'n cael trafferth. Ers dychwelyd o’r daith, dwi wedi cael cynnig i siarad mewn digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth am y materion hyn, sydd wedi bod yn wych.

“Rydw i’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cyfrannu at yr achos. Hyd yn hyn, rydyn ni wedi codi £5,060, a dwi’n gobeithio gallwn barhau i godi mwy. Roedd yn gyfle anhygoel i heicio i Base Camp, mi fydd yn daith na wna i byth anghofio."

Mae ei fam, Kelly Jones, yn falch iawn o'i mab. Dywedodd: "Mae Ioan yn ysbrydoliaeth - allwn i ddim bod yn fwy balch ohono. Mae wedi gallu canolbwyntio ar rywbeth positif i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl pobl iau, sy'n anhygoel."

Mae R J Hughes, trefnwyr angladdau lleol yn Llangefni ac Amlwch, hefyd yn angerddol am godi ymwybyddiaeth am faterion iechyd meddwl ac yn falch o fod wedi cefnogi Ioan ar ei daith. Dywedodd Arwel Hughes, sylfaenydd a pherchennog y busnes: "Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig yw codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl ac wedi gweld yn uniongyrchol yr effaith y gall hunanladdiad gael ar deuluoedd a chymunedau.

"Mae hwn yn bwnc sy'n agos at galon ein tîm, ac rydym yn credu y gall cefnogi straeon fel Ioan a'i dad wneud gwahaniaeth sylweddol.

“Rydyn ni’n  gobeithio y bydd hyn yn codi ymwybyddiaeth o fewn y gymuned ac yn normaleiddio'r sgyrsiau agored gyda theulu a ffrindiau."

I ddarllen mwy am daith Ioan neu i gyfrannu: Ioan Jones yn codi arian i Shout (justgiving.com

Mwy

GWELD POPETH

Dathlu penblwydd y Sioe Fawr gyda arddangosfa newydd o ffotograffau hanesyddol 

Y Sioe Frenhinol i barhau i ddigwydd adeg gwyliau haf ysgolion

Cyhoeddi enillwyr Ysgoloriaeth Artist Ifanc a Medal Gelf Eisteddfod yr Urdd Maldwyn

 • Popeth6325
 • Newyddion
  5903
 • Addysg
  2130
 • Hamdden
  1866
 • Iaith
  1638
 • Celfyddydau
  1457
 • Amgylchedd
  1011
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  685
 • Llenyddiaeth
  646
 • Cerddoriaeth
  604
 • Arian a Busnes
  565
 • Amaethyddiaeth
  498
 • Bwyd
  452
 • Chwaraeon
  367
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  321
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  282
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  183
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  77
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  4
 • Llythyron
  3