Drama trosedd Dal y Mellt wedi ei werthu i Netflix

Ionawr 22, 2023

Dal y Mellt
Mae Abacus Media Rights wedi gwerthu drama trosedd S4C, Dal y Mellt (Rough Cut) 6x60 i Netflix. Hon fydd y ddrama uniaith Gymraeg gyntaf i gael ei drwyddedu ar Netflix a bydd yn cael ei ddarlledu ar Netflix o Ebrill 2023.

Cafodd Dal y Mellt ei ryddhau fel bocs set ym mis Hydref y llynedd ar S4C Clic a BBC iPlayer. Cafodd y gyfres ei chanmol yn eang ac roedd yn lwyddiant ysgubol i'r darlledwr Cymraeg.

Mae'r ddrama, a gynhyrchwyd gan Vox Pictures, yn addasiad o nofel gyntaf Iwan 'Iwcs' Roberts o'r un enw.

Ysgrifennodd Iwan 'Iwcs' Roberts y sgript deledu hefyd a chyd-gynhyrchodd y ddrama gyda Llŷr Morus. Cyfarwyddwyd y gyfres gan Huw Chiswell.

Mae Dal y Mellt yn dilyn trafferthion y prif gymeriad Carbo wrth iddo gael ei dynnu i fyd o ddrygioni, celwyddau, cyfrinachau a thor-calon. Mae'r gyfres yn cychwyn ar strydoedd cefn a thywyll Caerdydd ac yna'n symud yn ôl ac ymlaen rhwng Caerdydd, Soho, Porthmadog a Chaergybi.

Mae'r cast yn cynnwys Mark Lewis Jones fel Mici Ffin, bos y garej, Gwïon Morris Jones sy'n chwarae'r prif gymeriad, Graham Land yn chwarae rhan Les gyda Siw Hughes yn chwarae ei fam, Meri-Jên. Dyfan Roberts sy'n chwarae rhan Gronw, gyda Lois Meleri-Jones yn chwarae ei ferch Antonia ac Owen Arwyn fel ei fab Dafydd Aldo. Ali Yassine sy'n portreadu Cidw.

Meddai Siân Doyle Prif Weithredwr S4C: "Dyma newyddion gwych i ddrama yn yr iaith Gymraeg. Mae poblogrwydd dramâu rhyngwladol ar Netflix yn fyd-eang yn profi'r awydd am ddrama gyffrous o safon beth bynnag yw'r iaith. Mae Dal y Mellt (Rough Cut) yn dyst i safon y dalent sy'n cynhyrchu drama yng Nghymru.

"Mae gwerthu cyfres uniaith Gymraeg i ffrydiwr byd-eang mawr fel Netflix yn gosod ein huchelgais i fynd a thalent a a'r iaith Gymraeg i'r byd ac yn creu cyfleoedd cyffrous pellach i S4C.

"Mae ein dramâu Cymraeg yn sefyll ochr yn ochr â rhai gweddill y byd. Mae gan S4C hanes hir o werthu dramâu sydd yn gyd-gynyrchiadau - Y Gwyll (Hinterland), Un Bore Mercher (Keeping Faith) ac Y Golau (Light in the Hall). Maen nhw i gyd yn gynyrchiadau dwyieithog (Saesneg/Cymraeg) gefn wrth gefn sy'n gwerthu i ddarlledwyr a phlatfformau ffrydio rhyngwladol."

Mwy

GWELD POPETH

Stori epig Branwen yn dod yn fyw ar lwyfannau ledled cymru mewn sioe gerdd gymraeg newydd

Cyhoeddi Arweinwyr FFIT Cymru 2023

Premier byd gwirfoddoli gyda'r Papurau Bro

 • Popeth6119
 • Newyddion
  5731
 • Addysg
  2103
 • Hamdden
  1856
 • Iaith
  1609
 • Celfyddydau
  1443
 • Amgylchedd
  994
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  675
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  597
 • Arian a Busnes
  533
 • Amaethyddiaeth
  468
 • Bwyd
  434
 • Chwaraeon
  357
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  65
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  7
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3