Donna Puw yn ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith yng Nghylch Meithrin Garn Bach Tryweryn

Medi 05, 2022

Donna Puw
Mae Donna Puw o’r Parc ger Bala wedi ennill gwobr arbennig Prentisiaethau Mudiad Meithrin sy’n cynnig hyfforddiant cydnabyddedig wedi’i achredu i bobl sy’n gweithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar  megis Cylchoedd Meithrin a dosbarthiadau meithrin ledled Cymru. 

Mae Donna wedi ennill Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith yng Nghylch Meithrin Garn Bach Tryweryn.

Wrth ddyfarnu’r wobr iddi, meddai Rheolwr Cynllun Hyfforddi Mudiad Meithrin, Eunice Jones: 

“Mae hi mor braf gallu gwobrwyo a dathlu gwaith caled unigolion fel Donna. Bydd ei phrofiad a’i hymdrech yn ysbrydoliaeth i eraill gobeithio”.

Mwy

GWELD POPETH

Yr Urdd yn penodi Branwen Davies i arwain ail-lansiad Cwmni Theatr Ieuenctid

Gŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru Gyntaf i’w chynnal yng Nghanolfan S4C Yr Egin

Fideo newydd gan Thallo yn tynnu sylw at gyflwr personol

 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3