Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon yn ymweld â Cheredigion

Rhagfyr 20, 2022

Ymwelodd Dawn Bowden AS, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon ag Amgueddfa Ceredigion a Chanolfan Alun R. Edwards yn Aberystwyth ar ddydd Iau, 15 Rhagfyr, 2022. Mi wnaeth Mary Ellis, Pennaeth y Tim Archifau a Llyfrgelloedd yn y Llywodraeth, ymuno a’r Dirprwy Weinidog ar yr ymweliad.

Ar ôl cyrraedd Aberystwyth, cyfarfu’r Dirprwy Weinidog â’r Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion a’r Cynghorydd Catrin M S Davies, Aelod Cabinet: Diwylliant, Hamdden a Gwasanaethau Cwsmeriaid. Croesawyd y Dirprwy Weinidog yn gynnes i Amgueddfa Ceredigion a chafodd ei chyflwyno i Carrie Canham, Curadur yr Amgueddfa a Non Davies, Rheolwr Corfforaethol dros Ddiwylliant.

Cafodd y Dirprwy Weinidog gyflwyniad i brosiect Perthyn sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mae Perthyn, sydd yn ei gyfnod Datblygu ar hyn o bryd, yn brosiect uchelgeisiol sy’n ceisio sicrhau bod holl drigolion Ceredigion yn gallu dod o hyd i rywbeth yng nghasgliad yr amgueddfa sy’n atseinio eu hymdeimlad o hunaniaeth a gwerthoedd, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, credoau, rhywioldeb, gallu neu nodweddion eraill y maent yn uniaethu â nhw.

Dywedodd Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon: “Mae wedi bod yn bleser ymweld ag Aberystwyth heddiw a gweld rhywfaint o’r gwaith rhagorol sy’n cael ei wneud gan staff ymroddedig Cyngor Sir Ceredigion – sy’n rhoi cyfle i bobl y dref. Cyfle i ddysgu, dathlu a choffau hanes, treftadaeth, diwylliant ac iaith yr ardal.”

Symudodd yr ymweliad ymlaen i Ganolfan Alun R.Edwards, Sgwâr y Frenhines, Aberystwyth, lle cyfarfu Arwyn Morris, Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyswllt Cwsmer ac Emyr Lloyd, Llyfrgellydd Cynorthwyol â’r Gweinidog. Cafodd taith o amgylch y Llyfrgell sydd wedi’i lleoli ar lawr gwaelod a llawr cyntaf yr adeilad. Nododd Arwyn ac Emyr y gwahanol ffyrdd o weithio yn ystod y pandemig megis y gwasanaeth Clicio a Chasglu, a’r cynnydd mewn e-lyfrau.

Gwahoddodd Helen Palmer, Archifydd Sirol, Rheolwr Gwybodaeth a Chofnodion y Gweinidog i weld yr Uned Archifau. Gwelodd y Gweinidog rai o’r mapiau lliw hardd. Mae’r mapiau’n hynafol iawn ar y cyfan ond yn cynnwys dau fap newydd, a grëwyd gan bobl leol i goffáu eu teithiau cerdded yn ystod y Cyfnod Clo, ynghyd ag edrych ar rai ryseitiau o lyfr coginio o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg gan deulu Webley Parry.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, “Pleser oedd croesawu’r Dirprwy Weinidog yma i Geredigion, a dangos iddi rhai o’r safleoedd celfyddydol gwerthfawr sydd gyda ni.”

Mwy

GWELD POPETH

Stori epig Branwen yn dod yn fyw ar lwyfannau ledled cymru mewn sioe gerdd gymraeg newydd

Cyhoeddi Arweinwyr FFIT Cymru 2023

Premier byd gwirfoddoli gyda'r Papurau Bro

 • Popeth6119
 • Newyddion
  5731
 • Addysg
  2103
 • Hamdden
  1856
 • Iaith
  1609
 • Celfyddydau
  1443
 • Amgylchedd
  994
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  675
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  597
 • Arian a Busnes
  533
 • Amaethyddiaeth
  468
 • Bwyd
  434
 • Chwaraeon
  357
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  65
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  7
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3