Deli Cymru yn creu cynnwrf yn McArthurGlen

Medi 08, 2022

Deli Cymru
Mae siopwyr wedi bod yn bachu ar y cyfle i brynu bwyd a diod Artisan o Gymru yn un o brif leoliadau manwerthu Cymru – McArthurGlen Designer Outlet Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn ystod yr haf, mae Cywain wedi gweithio mewn partneriaeth â McArthurGlen i gyflwyno Deli Cymru yn y Ganolfan – siop ‘dros dro’ sydd wedi cael ymateb aruthrol gan y cyhoedd a chynhyrchwyr fel ei gilydd.

Yn cynnwys amrywiaeth eang o fwyd a diod, mae Deli Cymru wedi caniatáu i 28 o gynhyrchwyr llewyrchus werthu’n uniongyrchol i’r cyhoedd mewn amgylchedd sy’n denu miloedd o ymwelwyr bob dydd.

Dywedodd Richard Garratt, Rheolwr Canolfan McArthurGlen,

“Mae Deli Cymru wedi bod yn llwyddiant yma yn y Ganolfan ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’n wych i weld y cyhoedd yn gyffredinol yn rhannu ein hangerdd am gefnogi busnesau Cymreig lleol.

Mae’r siop dros dro wedi bod yn llawn cwsmeriaid ers ei lansio, a gobeithiwn y bydd hynny yn parhau nes dod i ben yn ddiweddarach y mis hwn.”

Mae tri neu bedwar o gynhyrchwyr yn masnachu yn y siop bob dydd, gyda rhai yn cymryd y cyfle i arddangos eu cynnyrch ar sawl diwrnod yn ystod y rhediad saith wythnos.

Mae Mam-Gu Welshcakes o Sir Benfro ymhlith y cynhyrchwyr sy’n cymryd rhan. Dywedodd llefarydd ar eu rhan, “Clywsom am y cyfle Deli Cymru drwy Cywain. Ac wrth gwrs, wrth dyfu lan yn ne orllewin Cymru yn ymweld â McArthurGlen ar deithiau ffordd, fe wnaethom ni neidio at y syniad o allu gwerthu ein picau ar y maen yno!

“Mae’r holl staff yn McArthurGlen ac o Cywain wedi bod yn hynod groesawgar ac yn gwneud i ni deimlo’n gartrefol iawn, gan fynd gam ymhellach a thu hwnt i’n helpu gydag unrhyw beth yr oeddem ei angen. Yn Deli Cymru, llwyddasom i werthu allan bob dydd am y tri diwrnod cyntaf, ac roeddem wedi ein syfrdanu’n fawr gan yr ymateb! Roedd gennym ddilynwyr ar-lein hyd yn oed na allent ymweld â ni yn Solfach gan nad ydynt yn byw ger Sir Benfro. Roeddent yn gyffrous eu bod yn gallu ymweld â ni ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chasglu picau ar y maen!

“Nid yn unig y gwnaethom werthu allan a chael ychydig ddyddiau hynod o lwyddiannus yn Deli Cymru, ond roedd yn hyfryd cyfarfod a gwerthu ochr yn ochr â masnachwyr Cymreig eraill. “Pe bai’r cyfle byth yn codi i fynd yn ôl i McArthurGlen fel rhan o Deli Cymru Cywain arall, fydden ni ddim yn oedi cyn dweud ie ar unwaith!”