Dathlu penblwydd y Sioe Fawr gyda arddangosfa newydd o ffotograffau hanesyddol 

Mehefin 13, 2024

Tipyn o Sioe! – Dathlu penblwydd y Sioe Fawr gyda arddangosfa newydd o ffotograffau hanesyddol 

Mae 2024 yn nodi 120 mlynedd ers sefydlu Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Sioe Frenhinol Cymru. Yn yr arddangosfa hon rydym yn dathlu’r ‘Sioe Fawr’, un o sioeau amaethyddol mwyaf Ewrop. 

Gan ddigwydd ym mis Gorffennaf bob blwyddyn, cafodd ei gynnal yn wreiddiol yn Aberystwyth yn 1904. Aeth i leoliadau amrywiol hyd at 1963, pan gafodd gartref parhaol yn Llanelwedd, Llanfair ym Muallt. Mae’r ffotograffau yn yr arddangosfa hon yn adlewyrchu sut mae’r Sioe ac amaethyddiaeth wedi esblygu dros y degawdau. 

Gwaith dau ffotograffydd dogfennol yw’r mwyafrif ohonynt, Geoff Charles ac Arvid Parry-Jones. Mae’r ddau wedi dogfennu Sioe Frenhinol Cymru yn ddiwyd trwy ddelweddau deniadol a dadlennol. 

Ffotograffwyr eraill sy’n ymddangos yw Haydn Denman sydd wedi dogfennu ei daith ffotograffig ar hyd yr A470 drwy Lanelwedd, a Bruce Cardwell sydd wedi cyhoeddi llyfr diweddar yn cynnwys delweddau cyfoes o’r Sioe.