Datgelu tymor agoriadol ar gyfer lleoliad Cabaret yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

Rhagfyr 09, 2022

Mae tymor agoriadol Cabaret, lleoliad bywiog newydd Canolfan Mileniwm Cymru, wedi cael ei lansio – bydd yn agor ym mis Chwefror 2023 ac yn arddangos y goreuon o’r bydoedd drag, bwrlésg, comedi, theatr gig a mwy.

Gyda lein-yp pryfoclyd, llawen a gwyllt o bryd i’w gilydd, bydd Cabaret yn ofod diogel lle y gall pawb fynegi a mwynhau eu hunain. Mae tocynnau ar werth nawr yn wmc.org.uk/cy/cabaret 

Mae tymor agoriadol Cabaret yn cynnwys cydweithrediadau lleol â Chlwb Cabaret Caerdydd, Glitter Cymru a The Queer Emporium, yn ogystal ag actau teithiol poblogaidd fel Big Band Burlesque a Paulus sy’n adnabyddus o’r teledu ac sy’n dathlu cerddoriaeth Victoria Wood.

Bydd gwaith Canolfan Mileniwm Cymru ei hun hefyd yn cael ei weld ar y llwyfan. Mae sioe deimladwy Luke Hereford Grandmother’s Closet yn dychwelyd yn dilyn rhediad arobryn yng Ngŵyl Caeredin, a bydd sioeQueerway – a gynhyrchir gan Leeway Productions gyda chefnogaeth gan Theatrau RhCT a Chanolfan Mileniwm Cymru – sy’n adrodd straeon bywyd pobl LHDTC+ o Rondda Cynon Taf yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf.

Bydd Cwm Rag, haid o berfformwyr drag LHDTC o Gymru, yn dathlu ac yn cwestiynu beth yw ystyr bod yn Cwiar ac yn Gymreig yn eu sioe ddwyieithog, a bydd Steffan Alun, y cyfieithydd sydd bellach yn ddigrifwr, yn cyflwynoComedy Translates i gynulleidfaoedd Caerdydd – noson gomedi ddwyieithog (mewn ffordd) sy’n cynnwys rhai o berfformwyr gorau y byd comedi Cymraeg.

Bydd perfformiadau matinee ymlaciedig ar gael i bobl sy’n byw gyda dementia ar gyfer Grandmother’s Closet a Judy & Liza, sioe gerdd syfrdanol sy’n adrodd stori gythryblus hoff fam a merch Hollywood. Bydd mamau, merched a phobl sy’n cael mislif hefyd yn cael eu haddysgu a’u diddanu gyda Blood, Glorious Blood!, sioe sy’n chwalu tabwau ac yn dathlu’r mislif.

Mae’r rhaglen wedi cael ei churadu gan y cynhyrchydd Peter Darney, sydd eisoes wedi creu dwy sioe cabaret Nadoligaidd i oedolion a werthwyd allan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru – XXXmas Carol (2021) a The Lion, the B!tch and the Wardrobe (2022). 

Dywedodd Peter Darney: “Gyda Cabaret roedden ni am greu rhaglen mor amrywiol â phosibl a gwneud yn siŵr bod popeth yn fforddiadwy yn ystod cyfnod mor anodd. Mae’n mynd i fynd yn wyllt, yn bryfoclyd ac yn hwyliog.

“Mae noson Bhangra, perfformiadau sy’n ystyriol o ddementia a rhywbeth i bobl ifanc a phobl ifanc eu hysbryd. Rydyn ni am greu cymuned arbennig yma yn Ne Cymru – gofod diogel lle y gallwch chi fod yn chi eich hun, darganfod eich hun ac ymgolli eich hun.”

Mae Cabaret yn rhan o waith trawsnewid parhaus Canolfan Mileniwm Cymru i fod yn hwb creadigol i bawb. Bydd lle i tua 120 o bobl yn y lleoliad pwrpasol a bydd yn cyflwyno talent ddatblygol ac eclectig fel nunlle arall yng Nghymru, gan ddod ag ychydig o ysbryd Soho i Fae Caerdydd.

Mae’r lleoliad wedi cael ei ddylunio fel bod pawb yn teimlo’n gartrefol gyda chyfleusterau hygyrch a niwtral o ran rhywedd.

Mae prisiau digwyddiadau yn amrywio o £7 i £20, ac mae tocynnau gostyngedig ar gael i bobl sy’n byw gydag anabledd, myfyrwyr, pobl o dan 30 oed a phobl ddigyflog. Gellir gweld manylion llawn y tymor ynwww.wmc.org.uk/cy/cabaret. 

Mwy

GWELD POPETH

Stori epig Branwen yn dod yn fyw ar lwyfannau ledled cymru mewn sioe gerdd gymraeg newydd

Cyhoeddi Arweinwyr FFIT Cymru 2023

Premier byd gwirfoddoli gyda'r Papurau Bro

 • Popeth6119
 • Newyddion
  5731
 • Addysg
  2103
 • Hamdden
  1856
 • Iaith
  1609
 • Celfyddydau
  1443
 • Amgylchedd
  994
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  675
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  597
 • Arian a Busnes
  533
 • Amaethyddiaeth
  468
 • Bwyd
  434
 • Chwaraeon
  357
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  65
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  7
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3