Cynghorydd Bryan Davies o grŵp Plaid Cymru fydd Arweinydd newydd Cyngor Sir Ceredigion.

Mai 13, 2022

Bryan Davies
Cadarnhawyd yng nghyfarfod y Cyngor heddiw mai’r Cynghorydd Bryan Davies o grŵp Plaid Cymru fydd Arweinydd newydd Cyngor Sir Ceredigion.

Cynhaliwyd y cyfarfod ddydd Gwener, 13 Mai 2022, yn Siambr y Cyngor a dyma oedd cyfarfod cyntaf y Cyngor yn ei weinyddiaeth newydd yn dilyn yr Etholiadau Lleol a gynhaliwyd ar 05 Mai 2022.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Bryan Davies, wrth dderbyn ei swydd:

“Diolch i bawb am eich cefnogaeth, rwy’n addo gwneud fy ngorau dros bobl Ceredigion a’r sir hon. Nid oes gwadu fod yna gyfnod anodd o’n blaenau ond trwy drafod a chydweithio gallwn roi buddiannau’r sir yn gyntaf. Hoffwn hefyd groesawu’r holl aelodau etholedig newydd, gan ddiolch i bawb a fu’n rhan o’r weinyddiaeth flaenorol. Mae gennym ystod dda o leisiau a thalentau yn y Cyngor hwn, a hoffwn ddymuno’n dda i Gyngor Sir Ceredigion yn ystod y weinyddiaeth newydd.”

Ychwanegodd Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Paul Hinge:

“Llongyfarchiadau mawr i’r Arweinydd newydd. Edrychaf ymlaen at gydweithio â chi a phob un o’r Cynghorwyr newydd eu hethol yn ystod y tymor newydd hwn.”

Roedd y Cynghorwyr newydd eu hethol yn bresennol i lofnodi eu Datganiad o Dderbyn Swydd a’u hymrwymiad i gadw at y Cod Ymddygiad.

Gellir gweld rhestr gyflawn o’r Cynghorwyr a etholwyd ar wefan Cyngor Sir Ceredigion: Yma

Mwy

GWELD POPETH

Trafod mathau o ffermio cynaliadwy fel atebion i daclo newid hinsawdd

Prosiectau amgylcheddol LIFE yn dathlu 30 mlynedd

Gwyn Nicholas yn ennill medal goffa Syr TH Parry-Williams

 • Popeth5861
 • Newyddion 5508
 • Addysg 2044
 • Hamdden 1840
 • Iaith 1566
 • Celfyddydau 1397
 • Amgylchedd 965
 • Gwleidyddiaeth 925
 • Iechyd 660
 • Llenyddiaeth 640
 • Cerddoriaeth 577
 • Arian a Busnes 500
 • Amaethyddiaeth 432
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 344
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 288
 • Ar-lein 258
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 255
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3