Cyhoeddi mai Ann Griffith yw Arweinydd Cymru a'r Byd Prifwyl Ceredigion

Mai 11, 2022

Heddiw, cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai Ann Griffith yw Arweinydd Cymru a’r Byd prifwyl Ceredigion eleni.

Yn wreiddiol o Aberystwyth, mae Ann Griffith wedi byw ar bum cyfandir dros y blynyddoedd, gyda’i chartref yn Washington DC erbyn hyn. 

Fe’i magwyd ar aelwyd gynhwysol a chynnes, gan ei rhieni, Huw a Mair Wynne Griffith, Seilo, gyda chroeso mawr i bawb yn y cartref, gan gynnwys cannoedd o fyfyrwyr dros y blynyddoedd.  Mae’i chwiorydd, Nia a Gwawr, sy’n dal i fyw yma wedi bod yn angor i Ann a’i theulu yng Nghymru.

Wedi cyfnod yn Llundain a Chasnewydd, aeth i astudio Diwinyddiaeth ym Manceinion, ac yna fe’i penodwyd yn Gaplan ar gyfer myfyrwyr tramor, lle y cyfarfu â Steve Hollingworth o Illinois, ei gŵr ers 39 o flynyddoedd. Mae’u plant, Gwennan, Angharad ac Aled, i gyd yn siarad Cymraeg er nad ydyn nhw wedi byw yng Nghymru. Mae gan Ann a Steve dri ŵyr, Owain, Dewi ac Wynn, ac un wyres, Carys.

Is-lywydd Cymdeithas Dewi Sant

Mae Ann yn Is-lywydd Cymdeithas Dewi Sant, Washington, ac wedi cyfrannu i nifer o raglenni radio a theledu yng Nghymru ar faterion cymdeithasol, gwleidyddol a chrefyddol dros y blynyddoedd.

Hi yw cydlynydd Heddwch Nain/Mam-gu yn yr Unol Daleithiau, rhan o Hawlio Heddwch sy’n cofio, dathlu a gwireddu apêl gwragedd Cymru at wragedd UDA ganrif yn ôl, i weithio dros fyd heb ryfel.

Bydd Ann yn cael ei hanrhydeddu mewn seremoni ar gychwyn Cymanfa Ganu’r Eisteddfod a gynhelir nos Sul 31 Gorffennaf yn y Pafiliwn, ar faes yr Eisteddfod.

Mwy

GWELD POPETH

Colli Dyfrig Evans

Urdd Gobaith Cymru yn agor swyddfa yn Yr Egin

Elis Derby yn rhyddhau sengl newydd

 • Popeth5878
 • Newyddion 5524
 • Addysg 2048
 • Hamdden 1841
 • Iaith 1569
 • Celfyddydau 1403
 • Amgylchedd 967
 • Gwleidyddiaeth 926
 • Iechyd 661
 • Llenyddiaeth 641
 • Cerddoriaeth 583
 • Arian a Busnes 501
 • Amaethyddiaeth 433
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 346
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 289
 • Ar-lein 259
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 258
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3