Cyhoeddi enillwyr Ysgoloriaeth Artist Ifanc a Medal Gelf Eisteddfod yr Urdd Maldwyn

Mai 27, 2024

Ar ddiwrnod agoriadol Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 (27 Mai) cyhoeddwyd mai Wanesa Kazmierowska o Abertawe yw enillydd Ysgoloriaeth Artist Ifanc a Saffron Lewis o Sir Benfro yw enillydd y Fedal Gelf, Dylunio a Thechnoleg.

Noddir y seremoni eleni gan Ymddiriedolaeth Pantyfedwen. Cyflwynir Ysgoloriaeth Artist Ifanc, gwerth £2,000 drwy garedigrwydd y diweddar Dr Dewi Davies a’i deulu am y gwaith mwyaf addawol gan unigolyn rhwng 18–25 oed. A chyflwynir y Fedal Gelf ar gyfer y gwaith mwyaf addawol o blith enillwyr cenedlaethol holl gynnyrch adran blwyddyn 10–19 oed.