Cyhoeddi dyddiadau prif ddigwyddiad masnach bwyd a diod Cymru

Rhagfyr 20, 2022

Bydd digwyddiad masnach bwyd a diod rhyngwladol Cymru, BlasCymru/TasteWales, yn cael ei gynnal ar 25 a 26 Hydref 2023, mae’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cadarnhau.

Mae’r digwyddiad deuddydd a drefnir gan is-adran Bwyd a Diod Cymru Llywodraeth Cymru yn dod â chynhyrchwyr bwyd a diod a phrynwyr cenedlaethol a rhyngwladol a gweithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd at ei gilydd.

·       Pryd: 25 - 26 Hydref 2023

·       Ble: Y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol (ICC Cymru), Gwesty'r Celtic Manor, Casnewydd, Cymru

·       Beth: Broceriaeth rhwng prynwyr a busnesau bwyd a diod; Cinio VIP a chyfleoedd i rwydweithio; seminarau, dyfodol cynaliadwy ac arddangosfa.

Mae’r digwyddiad, a gynhelir yn ICC Cymru yng Nghasnewydd, wedi bod yn allweddol mewn blynyddoedd blaenorol o ran creu cyfleoedd busnes newydd i fusnesau Cymreig ac mae wedi gweld cynnyrch o Gymru yn cael ei anfon o amgylch y byd i bobl ei fwynhau.

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Mae Cymru’n falch o fod yn gartref i ddiwydiant bwyd a diod llwyddiannus a deinamig. O fusnesau crefftus i gwmnïau mawr, mae cynhyrchion Cymreig ymhlith y gorau yn y byd.

“BlasCymru/TasteWales fydd y pedwerydd digwyddiad o’r fath, yn rhoi llwyfan i fusnesau Cymreig arddangos y cynnyrch gorau sydd gan Gymru i’w gynnig i gynulleidfa fyd-eang, yn ogystal â darparu ffenestr siop i fuddsoddwyr a phartneriaid sydd â diddordeb.

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu cynadleddwyr a noddwyr fel ei gilydd, gan gynnig cyfle heb ei ail i rwydweithio â rhanddeiliaid blaenllaw yn y diwydiant o bob rhan o’r byd.”

Mae bod yn y digwyddiad yn galluogi busnesau i ddod i gysylltiad, rhwydweithio a chynyddu eu proffil brand gyda chynhyrchwyr allweddol, prynwyr yn y DU ac yn rhyngwladol, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol ehangach y diwydiant. Bydd hyn i gyd yn digwydd yng nghyd-destun digwyddiad bwyd, cynhadledd ac arddangosfa o ansawdd uchel fydd yn cynnwys ffigyrau blaenllaw yn y diwydiant lle mae sesiynau un i un yn galluogi prynwyr i ymgysylltu â chynhyrchwyr Cymreig a darganfod yr angerdd y tu ôl i'w cynnyrch.

Cyrhaeddodd allforion bwyd a diod o Gymru y lefel uchaf erioed yn 2021 gan gyrraedd £641m, gyda Chymru hefyd yn gweld y cynnydd canrannol mwyaf yng ngwerth allforion bwyd a diod allan o bedair gwlad y DU rhwng 2020 a 2021 pan gynyddodd £89 miliwn.

Ar ôl datblygu enw da am ansawdd a dilysrwydd yn ei arlwy allforio, mae cadwyn gyflenwi sector bwyd a diod Cymru yn parhau i ffynnu, gan gyrraedd trosiant o £23 biliwn yn 2021. Gydag wyth o'r deg cyrchfan allforio bwyd a diod gorau yng Nghymru yn yr UE ac yn werth £465m yn 2021, mae Cymru hefyd yn ehangu’r arlwy Cymreig i wledydd y tu allan i’r UE, gydag allforion i wledydd y tu allan i’r UE wedi cynyddu i £176m yn 2021 o £138m yn 2020.

Gyda channoedd o gynhyrchion yn cael eu harddangos, mae BlasCymru/TasteWales wedi’i gynllunio i sicrhau’r gwerth mwyaf posibl i brynwyr:

·       Gallwch weld a blasu sampl o arddangosfa cynnyrch ar raddfa fawr – manwerthu, gwasanaeth bwyd a labeli preifat

·       Dewch o hyd i fwyd a diod o Gymru - o labeli brand i labeli preifat

·       Dewch i gwrdd ag ystod eang o gyflenwyr

·       Gallwch fod yn rhan o fformat cyfarfod rhagarweiniol effeithlon

·       Gallwch weithio gyda'n harbenigwyr cyrchu i helpu i ddod o hyd i gynhyrchion a chyflenwyr newydd

Mwy

GWELD POPETH

Stori epig Branwen yn dod yn fyw ar lwyfannau ledled cymru mewn sioe gerdd gymraeg newydd

Cyhoeddi Arweinwyr FFIT Cymru 2023

Premier byd gwirfoddoli gyda'r Papurau Bro

 • Popeth6119
 • Newyddion
  5731
 • Addysg
  2103
 • Hamdden
  1856
 • Iaith
  1609
 • Celfyddydau
  1443
 • Amgylchedd
  994
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  675
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  597
 • Arian a Busnes
  533
 • Amaethyddiaeth
  468
 • Bwyd
  434
 • Chwaraeon
  357
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  65
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  7
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3