Cyhoeddi Ben Lake yn llywydd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion

Mai 09, 2022

Heddiw cyhoeddodd yr Eisteddfod mai Aelod Seneddol Ceredigion, Ben Lake, fydd Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eleni.

Bydd yn annerch y gynulleidfa o lwyfan y Pafiliwn ar Faes yr Brifwyl, yn ystod wythnos yr Eisteddfod a gynhelir ar gyrion Tregaron o 30 Gorffennaf – 6 Awst.

Yn frodor o Lanbedr Pont Steffan, daw teulu Ben Lake o ardal Llanddewi Brefi a Chastellnewydd Emlyn.  Erbyn hyn, mae’n byw yn ardal Ciliau Aeron yng Ngheredigion.

Fe’i addysgwyd yn Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, cyn graddio mewn Hanes a Gwleidyddiaeth yng Ngholeg y Drindod, Rhydychen, cyn derbyn Gradd Meistr mewn Hanes Modern Prydeinig ac Ewropeaidd.

 Bu’n drysorydd Cymdeithas Dafydd ap Gwilym tra’n astudio yn y brifysgol, ac yna, yn ystod ei gyfnod fel ysgrifennydd y Gymdeithas, bu’n rhan o’r tîm a drefnodd Eisteddfod Rhydychen yn 2013.  Mae’n parhau’n gefnogwr brwd o’r Gymdeithas, ac yn yn cymryd pob cyfle i helpu myfyrwyr o Gymru i ddathlu eu Cymreictod.

Milltir sgwâr

 Dychwelodd i Gymru ac i’w filltir sgwâr ar ôl gadael y Brifysgol, a chafodd swydd yn gweithio i Elin Jones AS fel ymchwilydd.  Cafodd ei ethol yn Aelod Seneddol dros Geredigion yn yr Etholiad Cyffredinol yn 2017.

 Mae Ben yn Is-gadeirydd Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan ac yn llefarydd Plaid Cymru yn San Steffan ar ddiwylliant.

 Mae Ben yn dilyn amryw o Gymry amlwg fel Llywydd yr Ŵyl dros y blynyddoedd, gan gynnwys y cyflwynydd a’r DJ, Huw Stephens, yr hanesydd Elin Jones a chyn-reolwr cynorthwyol tîm pêl-droed dynion Cymru, Osian Roberts.

Mwy

GWELD POPETH

Annog y cyhoedd i atal rhywogaethau estron rhag goresgyn ein dyfroedd

Hwb ariannol gwerth £13.5 miliwn i addysg cerddoriaeth

Rhyddhau casgliad 'I KA CHING X' i ddathlu deng mlynedd

 • Popeth5851
 • Newyddion 5498
 • Addysg 2036
 • Hamdden 1837
 • Iaith 1566
 • Celfyddydau 1393
 • Amgylchedd 961
 • Gwleidyddiaeth 923
 • Iechyd 659
 • Llenyddiaeth 638
 • Cerddoriaeth 576
 • Arian a Busnes 500
 • Amaethyddiaeth 431
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 344
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 287
 • Ar-lein 258
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 255
 • Eisteddfod yr Urdd 146
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3