Cyfle i fentro i fyd busnes drwy Llwyddo’n Lleol 2050

Medi 27, 2023

Mae Llwyddo'n Lleol 2050 wedi lansio cyfle arbennig i 24 person ifanc i ymuno â rhaglen hyfforddiant busnes 10 wythnos.

Mae’r cyfle yn rhan o elfen ‘Mentro’ Llwyddo’n Lleol 2050 ac maent yn galw ar bobl ifanc rhwng 18-35 oed o ardal ARFOR (sef siroedd Sir Gâr, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn),  sydd awydd dechrau busnes neu sydd wedi sefydlu busnes yn y ddwy flynedd ddiwethaf ac am ddatblygu ei busnes ymhellach i ymgeisio am y cyfle unigryw yma.  

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn sesiynau wythnosol gydag arbenigwyr busnes ar ystod eang o bynciau gan gynnwys marchnata, rheoli cyllid a denu cwsmeriaid. Yn ogystal â chefnogaeth arbenigol bydd cyfranogwyr hefyd yn derbyn cymorth ariannol o £1,000 i ddatblygu ei syniad busnes. 

Mi fydd yna gyfle ychwanegol hefyd i un unigolyn o fewn pob carfan i ennill £1,000 ychwanegol mewn cystadleuaeth ar ddiwedd y rhaglen hyfforddiant lle bydd yr unigolion yn cyflwyno ei syniad busnes i banel o feirniaid gyda’r buddugol yn derbyn y wobr ariannol ychwanegol.

Drwy gymryd rhan yn y sesiynau, fe fydd yna gyfle iddynt ddatblygu rhwydwaith o entrepreneuriaid ifanc er mwyn eu galluogi i rannu syniadau a heriau a chreu cysylltiadau ar draws y rhanbarth.   

Dywedodd Aled Pritchard, un o swyddogion prosiect Llwyddo’n Lleol: “Mae Llwyddo’n Lleol, o dan gynllun ARFOR 1, eisoes wedi cefnogi sawl unigolyn ifanc o Wynedd a Môn i fynd ati i lwyddo yn lleol a sefydlu busnes.  A dwi’n hynod o gyffrous o dan ARFOR 2 fod modd i ni groesawu pobl ifanc o Sir Gâr, a Cheredigion yn ogystal â Gwynedd a Môn i fanteisio ar y cyfle yma.

“Byddwn i’n annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn sefydlu busnes neu ddatblygu busnes newydd i wneud cais. Boed yn syniad bach neu fawr, ewch amdani!”

Ychwanegodd Jade Owen,  Rheolwr Prosiect Llwyddo’n Lleol 2050: “Un o amcanion y prosiect yw darbwyllo pobl ifanc a theuluoedd ifanc bod modd cael dyfodol disglair, gyda swydd dda o fewn maes cyffrous, yn eu cymunedau cynhenid.

“Mae’r cyfle yma yn fodd o roi siawns i bobl ifanc i arbrofi gyda mentergarwch a datblygu sgiliau fyddai’n galluogi iddynt i gael yr hyder i ddechrau busnes a ffynnu o fewn eu hardaloedd.”

Dyma’r ffenest ymgeisio gyntaf o dan yr elfen ‘Mentro’ ac mi fydd y ffenest yn agored rhwng y 20fed  o Fedi a’r 1af o Hydref.

Cyn mynd ati i lenwi’r ffurflen gais fe anogir ymgeiswyr i ddarganfod fwy am y cyfle a’r gofynion drwy ddarllen y canllawiau a welir yma.

Mwy

GWELD POPETH

Menter a Busnes yn agor ail swyddfa yn Yr Atom

Undeb Amaethwyr Cymru yn annog y llywodraeth i ailfeddwl cynllun ffermio

Yr Urdd yn dathlu canmlwyddiant Deiseb Heddwch Merched Cymru i America

 • Popeth6291
 • Newyddion
  5871
 • Addysg
  2129
 • Hamdden
  1863
 • Iaith
  1636
 • Celfyddydau
  1457
 • Amgylchedd
  1005
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  685
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  602
 • Arian a Busnes
  558
 • Amaethyddiaeth
  493
 • Bwyd
  451
 • Chwaraeon
  367
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  320
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  280
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  176
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  76
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  4
 • Llythyron
  3