Colli Dyfrig Evans

Mai 26, 2022

Dyfrig Evans
Daeth y newyddion trist heddiw ein bod wedi colli yr actor a'r cerddor Dyfrig Evans, yn 43 oed.

Mae sawl un wedi disgrifio cerddoriaeth Dyfrig Topper fel trac sain eu hieuenctid, gyda'i ganeuon bachog poblogaidd, boed hynny fel artist unigol, neu fel aelod o fand Topper, roedd yn llwyddo i daro tant cenhedlaeth gyfan. Yn berfformiwr arbennig ar lwyfan, yn sgwennwr cerddoriaeth heb ei ail, roedd Dyfrig yn un o'r goreuon.

Nid yn unig yr oedd ganddo yrfa lewyrchus yn y byd roc a rôl, mae llawer iawn yn ei gofio fel actor amryddawn, yng nghyfres Rownd a Rownd,  Talcen Caled, Emyn Roc a Rôl, Tipyn o Stad, Gwlad yr Astra Gwyn, Darren Drws Nesa, Hidden a Hinterland, heb anghofio ei ran fel Radli yn Llan-ar-gollen. Bydd colled anferth ar ei ôl. 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o'r negeseuon trydar yn talu teyrnged heddiw. 

 

Mwy

GWELD POPETH

Menter a Busnes yn gosod her gorfforol i’r staff i godi arian at achosion da

Prosiect newydd ‘Talent Mewn Tafarn’

Penodi cyfarwyddwr i arwain yr academi chwaraeon newydd

 • Popeth5926
 • Newyddion 5567
 • Addysg 2074
 • Hamdden 1851
 • Iaith 1576
 • Celfyddydau 1419
 • Amgylchedd 982
 • Gwleidyddiaeth 931
 • Iechyd 664
 • Llenyddiaeth 644
 • Cerddoriaeth 587
 • Arian a Busnes 502
 • Amaethyddiaeth 435
 • Bwyd 405
 • Chwaraeon 347
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 291
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 261
 • Ar-lein 260
 • Eisteddfod yr Urdd 152
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 50
 • Cystadlaethau 47
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3