Colli Dyfrig Evans

Mai 26, 2022

Dyfrig Evans
Daeth y newyddion trist heddiw ein bod wedi colli yr actor a'r cerddor Dyfrig Evans, yn 43 oed.

Mae sawl un wedi disgrifio cerddoriaeth Dyfrig Topper fel trac sain eu hieuenctid, gyda'i ganeuon bachog poblogaidd, boed hynny fel artist unigol, neu fel aelod o fand Topper, roedd yn llwyddo i daro tant cenhedlaeth gyfan. Yn berfformiwr arbennig ar lwyfan, yn sgwennwr cerddoriaeth heb ei ail, roedd Dyfrig yn un o'r goreuon.

Nid yn unig yr oedd ganddo yrfa lewyrchus yn y byd roc a rôl, mae llawer iawn yn ei gofio fel actor amryddawn, yng nghyfres Rownd a Rownd,  Talcen Caled, Emyn Roc a Rôl, Tipyn o Stad, Gwlad yr Astra Gwyn, Darren Drws Nesa, Hidden a Hinterland, heb anghofio ei ran fel Radli yn Llan-ar-gollen. Bydd colled anferth ar ei ôl. 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o'r negeseuon trydar yn talu teyrnged heddiw. 

 

Mwy

GWELD POPETH

Rhifyn arbennig o Gogglebocs Dolig

Figyrau uchaf erioed ar gyfer S4C

Derek Walker yw Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol nesaf Cymru

 • Popeth6069
 • Newyddion
  5687
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Teledu
  6
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3