Caneuon Dafydd Iwan yn ysbrydoli'r Mentrau Iaith

Medi 26, 2022

Dafydd Iwan
Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyffrous i ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’u llwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed yn Qatar eleni. Caneuon Dafydd Iwan ydy'r ysbrydoliaeth, gyda gweithgareddau ar gyfer pawb ar draws y wlad.

Medd Dafydd Iwan:

“Gwych gweld bod “Yma o Hyd” wedi rhoi cymaint o asbri i dim pêl-droed Cymru a’r cefnogwyr. Mae’r Mentrau Iaith ac eraill yn adeiladu ar y cynnwrf arbennig hwn gan greu ymgyrch gyffrous sy’n mynd i roi cyfle i bawb yng Nghymru - ifanc a hŷn - i ymfalchïo yn eu gwlad ac yn y Gymraeg. Mae gweld y cynnwrf hwn yn enwedig ymhlith y bobl ifanc, yn codi fy nghalon.”

Mae’r gweithgareddau yn cynnwys sesiynau cerddorol cymunedol, cynnal cystadlaethau i blant a phobl ifanc, cyfres o furluniau (cadwch eich llygaid ar agor!) ac adnoddau addysgiadol hwyliog. Bydd hefyd cyfle i’r ffans ddangos eu cefnogaeth i’r tîm trwy arwyddo crysau-T fydd yn cael eu cyflwyno i’r tîm cyn dechrau’r bencampwriaeth.

Mae hyn oll yn rhan o Bartneriaeth Cwpan y Byd Llywodraeth Cymru ac mae rhwydwaith y Mentrau Iaith yn un o’r partneriaid allweddol yn yr ymgyrch hon.

Esbonia Daniela Schlick, Cydlynydd Prosiectau gyda Mentrau Iaith Cymru:

“Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’r ymgyrch gyffrous hon. Mae’n gyfle arbennig i ddangos bod Cymru a’r Cymry yn croesawu pawb o bob cefndir i’n cymunedau trwy ddathlu llwyddiant tîm pêl-droed Cymru ac wrth gwrs yr iaith Gymraeg, ein diwylliant a threftadaeth.

Hoffem ddangos elfennau eraill o hanes Cymru a’r Gymraeg trwy addysgu am yr heriau a’r llwyddiannau gan annog plant a phobl ifanc yn arbennig i ymfalchïo yn eu gwlad, eu hiaith a’u cymunedau. Byddwn ni’n dathlu mewn ffordd gyfoes a hwyliog sy’n cynnwys pawb.”

Nid dyma’r tro cyntaf i’r Mentrau Iaith drefnu dathliadau mawr pêl-droed. Enillodd Osian Jones o Aberaeron gystadleuaeth ‘Gwlad y Chants’ yn ystod y Euros llynedd gyda’i “Sea Chanty y Wal Goch”. Cafodd Osian ddiwrnod anhygoel yn mwynhau ei wobr, sef gwylio un o ymarferion diweddaraf tîm pêl-droed Cymru a chwrdd â’r tîm i gyd.

Medd Eryl Jones, tad Osian:

"Roedd Osian wrth ei fodd cael ennill cystadleuaeth creu ‘chant’ Gymraeg ar gyfer cystadleuaeth yr Ewros, ac roedd gwobr o cael gweld ei hoff dîm – Cymru – yn ymarfer yn hufen ar y gacen!

Cafodd gwrdd gyda rhai o’i arwyr pêl droed - fe gafodd brofiad bythgofiadwy."

Bydd mwy o fanylion am y gweithgareddau ar wefan Mentrau Iaith Cymru www.mentrauiaith.cymru ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mwy

GWELD POPETH

Cwmni Castell Howell yn darparu bwydlen gynaliadwy yng nghinio Nuffield

UAC yn cefnogi tîm pêl-droed Cymru drwy lansio sticer arbennig ar fêls

Cyngor Môn eisiau cefnogaeth Llywodraeth Genedlaethol am gais Porthladd Rhydd

 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3