Branwen Gwyn a Tanwen Cray yn creu tîm tywydd benywaidd cyntaf S4C

Mai 24, 2022

Tanwen Cray, Alex Humphreys, Megan Williams a Branwen Gwyn
Bydd dwy wyneb newydd yn ymuno gyda thîm Tywydd S4C cyn diwedd y mis. Bydd Branwen Gwyn a Tanwen Cray yn ymuno gydag Alex Humphreys a Megan Williams i greu tîm tywydd benywaidd cyntaf S4C.

Er i Branwen o Gaerdydd ddechrau ei gyrfa yn gweithio fel cyflwynydd ar amryw o raglenni gwahanol, yn fwy diweddar mae hi wedi bod yn cynhyrchu a sgriptio ar gyfer gwasanaeth plant S4C, Cyw.

Mae Tanwen Cray o Fro Morgannwg newydd dreulio'r flwyddyn ddiwethaf yn astudio MA Newyddiaduraeth Darlledu ym Mhrifysgol Caerdydd.

"Pan welais i'r hysbyseb, nes i feddwl ar unwaith – ma rhaid fi fynd am hwnna" meddai Branwen.

"Fel pawb, ma'n siŵr – ma gen i ddiddordeb mawr yn y tywydd, ac ma'r tywydd yn cael effaith fawr ar fy hwyliau!

"Dwi'n caru'r haul ac unrhyw gyfle dwi'n cael fe fydda i allan yn yr haul yn gweithio, eistedd a mwynhau!

"Dwi'n edrych mlaen yn fawr at fod nol yn cyflwyno ac at y wefr o gyflwyno'n fyw."

Ychwanegodd Tanwen: "Fi bob amser wedi meddwl mai un o'r swyddi gore mewn darlledu yw cyflwyno'r tywydd achos mae'n gyfle i gyfathrebu gydag ystod eang o wylwyr.

"Mae pawb ohonom a diddordeb yn y tywydd! Ma'r tywydd erbyn hyn yn cwmpasu pwnc mor bwysig hefyd a newid hinsawdd.

"Fi methu aros i ddechrau arni, ac ro'n i mor gyffrous pan glywais i mod i wedi cael y swydd."

Bydd Branwen a Tanwen i'w gweld ar ein sgriniau o ddiwedd mis Mai.

Mae'r tywydd yn rhan o wasanaeth Newyddion S4C ac yn cael ei ddarlledu o adeilad y BBC yn Sgwâr Canolog, Caerdydd.

Mwy

GWELD POPETH

Menter a Busnes yn gosod her gorfforol i’r staff i godi arian at achosion da

Prosiect newydd ‘Talent Mewn Tafarn’

Penodi cyfarwyddwr i arwain yr academi chwaraeon newydd

 • Popeth5926
 • Newyddion 5567
 • Addysg 2074
 • Hamdden 1851
 • Iaith 1576
 • Celfyddydau 1419
 • Amgylchedd 982
 • Gwleidyddiaeth 931
 • Iechyd 664
 • Llenyddiaeth 644
 • Cerddoriaeth 587
 • Arian a Busnes 502
 • Amaethyddiaeth 435
 • Bwyd 405
 • Chwaraeon 347
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 291
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 261
 • Ar-lein 260
 • Eisteddfod yr Urdd 152
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 50
 • Cystadlaethau 47
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3