Ar drothwy Symposiwm Mapiau Cymru 2022

Mai 13, 2022

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dod ynghyd unwaith eto ar Mai 20 i gynnal y Symposiwm Mapiau blynyddol, Carto Cymru.

Y chweched mewn cyfres sydd wedi ei gynnal ers 2016, bydd symposiwm eleni eto yn cael ei gynnal ar-lein, gan roi mynediad i bobl o bob cwr o’r byd.

Mae thema eleni, ‘Mapio Mewn Megabeitiau’ yn archwilio sut mae mapiau a gynhyrchir gan gyfrifiadur yn newid y ffordd y mae mapiau’n cael eu creu, eu defnyddio a’u cadw a beth mae hyn yn ei olygu i’r rhai sy’n cadw gwybodaeth o’r fath ac yn ei gwneud ar gael i’r cyhoedd. Mae’r digwyddiad yn cynnwys rhaglen o gyflwyniadau hynod ddifyr.

Dadgoloneiddio mapiau Cymru

Gan ddechrau gyda Jason Evans, Rheolwr Data Agored y Llyfrgell, a fydd yn trafod ‘Dadgoloneiddio Mapiau Cymru’, bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys cyflwyniadau gan Jon Dollery, Swyddog Mapio, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a fydd yn siarad am brosiect cyffrous y mae’n gweithio arni i greu data digidol rhyngweithiol o fapiau hanesyddol; Dr Gethin Rees, Curadur Arweiniol, Mapio Digidol, Llyfrgell Brydeinig, a fydd yn trafod Syllwr Mapiau Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol; a Sally McInnes, Pennaeth Cynnwys Unigryw a Chyfoes, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Dr Sarah Higgins, Darlithydd, Adran Astudiaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, a fydd yn cau’r diwrnod trwy drafod materion yn ymwneud â chadwedigaeth mapiau digidol.

Mae symposiwm eleni’n argoeli i fod yn ddiwrnod cyffrous gyda chyfle i glywed am rai o brosiectau mwyaf blaengar y maes. Mae tocynnau yn rhad ac am ddim a gellir eu harchebu ar ein tudalen digwyddiadau:

Darllenwch fwy am y cyflwyniadau yn y blog

Mwy

GWELD POPETH

Trafod mathau o ffermio cynaliadwy fel atebion i daclo newid hinsawdd

Prosiectau amgylcheddol LIFE yn dathlu 30 mlynedd

Gwyn Nicholas yn ennill medal goffa Syr TH Parry-Williams

 • Popeth5861
 • Newyddion 5508
 • Addysg 2044
 • Hamdden 1840
 • Iaith 1566
 • Celfyddydau 1397
 • Amgylchedd 965
 • Gwleidyddiaeth 925
 • Iechyd 660
 • Llenyddiaeth 640
 • Cerddoriaeth 577
 • Arian a Busnes 500
 • Amaethyddiaeth 432
 • Bwyd 403
 • Chwaraeon 344
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 288
 • Ar-lein 258
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 255
 • Eisteddfod yr Urdd 147
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 49
 • Cystadlaethau 46
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3