Adolygiad albym 'Ffydd Gobaith Cariad' gan Fflur Dafydd

Medi 19, 2012

Yn dilyn ei llwyddiant yn 2010, pan gipiodd deitl Artist Benywaidd y Flwyddyn yng ngwobrau RAP Radio Cymru, mae Fflur Dafydd yn ôl, gyda albym o fath gwahanol iawn. Mae “Ffydd Gobaith Cariad,” yn gasgliad o ganeuon myfyriol, hardd, a thelynegol, sy’n debycach i albym gyntaf y gantores na’r caneuon pop a gawsom ganddi dros y blynyddoedd diwethaf. Thema’r albym ydy pobl – ac mae’r gantores yn ei ddisgrifio fel math o “goeden deuluol ar gân” sy’n ein cyflwyno i gymeriadau lliwgar a dylanwadol ei bywyd.

 

“Ers bron i ddegawd bellach dwi wedi bod yn ‘sgwennu caneuon er cof am bobol pwysig yn fy mywyd, ac i gofnodi achlysuron penodol, ond dydyn nhw ddim wedi ffeindio eu lle ar albym tan nawr,” esbonia Fflur. “Ond erbyn hyn, gan eu bod wedi cael eu perfformio gymaint, mae’r caneuon yma wedi cael amser i aeddfedu ac esblygu, ac mae’n teimlo fel yr amser iawn i’w rhyddhau nhw i’r byd, gan eu bod yn perthyn i’w gilydd rhywsut.”

 


Ymhlith y cymeriadau sy’n cael sylw ar yr albym y mae aelodau o deulu Fflur – o’i merch Beca i’w thad-cu a’i mam-gu, Elfyn a Rachel Myra. Ond mae ‘na hefyd ganeuon am bobl yr ydym oll yn eu hadnabod, megis y cawr o Fynydd y Garreg, Ray Gravell, a fu’n ddylanwad mawr ar Fflur. Rydym hefyd yn dod i adnabod ambell i arwres goll fel Martha Llwyd, emynyddes a bardd gwlad a oedd yn cael ei hadnabod fel ‘Ann Griffiths Sir Gâr’, ac yn cael ein hatgoffa o ambell gymeriad ffuglennol fel Frank a Moira, yn fersiwn acwstig trawiadol Fflur o gân dorcalonnus Huw Chiswell. Mae hi hefyd yn canu deuawd am y tro cyntaf – a hynny gyda’r canwr-gyfansoddwr Gildas.

 

Er ei bod yn disgwyl ei hail blentyn ym mis Medi, fe fydd Fflur yn parhau i gigio dros yr Haf yn hyrwyddo’r albym newydd mewn cyfres o gigs cyffrous ar hyd a lled Cymru. Pinacl y daith fydd cefnogi Cerys Matthews yng Ngŵyl y Gelli, ac fe fydd hi hefyd yn hyrwyddo ei nofel ddiweddaraf, The White Trail yno, yn ogystal â chynnal sesiwn ar fod yn artist dwyieithiog yng Nghymru. Am y tro cyntaf mae Fflur hefyd wedi darparu cyfeithiadau o bob un o’r caneuon yn llyfryn yr albym, fel bod modd i gynulleidfa di-Gymraeg ddilyn y caneuon wrth iddynt wrando.

 

Prynnu

 

Ydych chi wedi ei wrando? Os ydych, beth am rhoi eich sylw islaw

Mwy

GWELD POPETH

Rhaglen cymorth sgiliau’n rhagori ar ei tharged hyfforddi

Y Lleuad a'r Sêr yn ennill Cân i Gymru

Cracyr Nadoligaidd Albwm Candelas

 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3